ODKAZY

Základní informace Tisk článku  

Jevíčský zpravodaj vydává Město Jevíčko také pro obce Biskupice, Chornice a Jaroměřice. Náklad 2.350 ks. Vychází 1 x měsíčně. Distribuce zdarma. Registrováno MK ČR pod číslem E 11216. Redakce neodpovídá za obsah zveřejněných příspěvků, které jsou přetištěny v plném znění tak, jak byly dodány. Grafická úprava a tisk RUSTIKA s. r. o., Jevíčko.

 

Redakční rada Jevíčského zpravodaje 

Mgr. at. Bc. Jitka Budigová
Mgr. Miroslav Šafář
Monika Braunerová
Mgr. Helena Ulčová
Mgr. Jana Sedláčková
Helena Vykydalová – obec Jaroměřice
Dalibor Šebek – obec Biskupice
Jiří Smékal – obec Chornice
Petra Ambrozová
Mgr. Robert Jordán
 

VYHLEDEJ
 
INFO
Dnes je: 26.září 2017
23 : 44 : 17
Dnes má svátek Andrea
ANKETA
Se zavedením placeného parkování na Palackého náměstí

1. Souhlasím
2. Nesouhlasím
3. Navrhuji vlastní řešení (posílejte na starosta@jevicko.cz)
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
© www.jevicko.cz a TH SOFT 2017
Všechna práva vyhrazena.
webdesign: |TH SOFT|
graphics: |Grafika Matys|
created by Jiří Trojan 01/2011