02/2021 - 10/2021 Restaurování Dworschakova kříže v k. ú. Jevíčko-předměstí

Název akce: Restaurování Dworschakova kříže v k. ú. Jevíčko-předměstí
Popis: V rámci projektu došlo k restaurování barokního tzv. Dworschakova kříže podél účelové komunikace mezi Jevíčkem a Vískou u Jevíčka na pozemku p. č. 5019 v k. ú. Jevíčko-předměstí. Kříž byl demontován, aby mohl být zhotoven nový základ. Poškozená reliéfní výzdoba kříže byla doplněna, stejně tak chybějící dolní končetiny plastiky Krista byly nově doplněny a kříž byl po restaurátorském zásahu opětovně usazen. Podle informací v publikaci Františka Plecha v publikaci "Kříže, plastiky, pomníčky na katastru města Jevíčka" z roku 2007 stál tento barokní kříž v tomto místě už době prvního josefínského mapování 1764 – 1768. Letopočet 1817 označuje patrně rok, kdy byl renovován. Obnova kříže kamenosochařskou dílnou pana Petra Hemzala byla spolufinancována Pardubickým krajem.
Celkové náklady: 99.500 Kč
Dotační podpora: 40.000 Kč
Spolufinancováno z jiných zdrojů: Dotace Pardubického kraje na památkovou péči.
Realizace akce: 02 - 10/2021

2021_kriz01.jpg

2021_kriz02.jpg

2021_kriz03.jpg

2021_kriz04.jpg

2021_kriz05.jpg

2021_kriz06.jpg

2021_kriz07.jpg

2021_kriz08.jpg

2021_kriz09.jpg