03-04/2018 Parkoviště K.Čapka, A.K. Vitáka

Název akce: Parkoviště K.Čapka, A.K. Vitáka
Popis: V průběhu měsíců března a dubna 2018 proběhla výstavba dvou parkovišť na ulicích K.Čapka - 10 parkovacích míst a A.K. Vitáka - 15 parkovacích míst určených zejména pro obyvatele sídliště K.Čapka. Realizací projektu chceme snížit nevhodné parkování automobilů na komunikacích, které tak vytvářejí nebezpečné překážky silničního provozu. Stavbu realizovala firma M-Silnice a.s. na základě výběrového řízení.
Celkové náklady: 818 812,- Kč
Dotační podpora: 0,-Kč
Realizace akce: březen - duben 2018