03-04/2018 Přestavba bytu v DPS Kobližná 125, Jevíčko na bezbariérový byt

Název akce: Přestavba bytu v DPS Kobližná 125, Jevíčko na bezbariérový byt
Popis: Vzhledem k akutní poptávce ze strany občanů města se zdravotním postižením byl zrealizován projekt na přestavbu přízemních prostor v Domě s pečovatelskou službou na ulici Kobližná v Jevíčku na bezbariérový byt, který byl následně městskou komisí sociální, bytovou navržen a radou města přidělen občanu města se zdravotním postižením odkázaným na invalidní vozík. Přestavba bytu byla hrazena z prostředků PBH. Akci realizovala firma LAKMAL s.r.o. na základě výběrového řízení.
Celkové náklady: 254 424,-Kč
Spolufinancováno z jiných zdrojů: 254 424,-Kč z prostředků PBH
Realizace akce: březen - duben 2018

img_2018_bytdps_01_b.jpg

img_2018_bytdps_02_b.jpg

img_2018_bytdps_03_b.jpg

img_2018_bytdps_05_b.jpg

img_2018_bytdps_06_b.jpg

img_2018_bytdps_07_b.jpg

img_2018_bytdps_08_b.jpg

img_2018_bytdps_09_b.jpg