03-07/2019 Zlepšení tepelně technických vlastností nájemních bytů v BD Karla Čapka 782 a 783, Jevíčko

Název akce: Zlepšení tepelně technických vlastností nájemních bytů v BD Karla Čapka 782 a 783, Jevíčko
Popis: Město Jevíčko podalo žádost v rámci 37. výzvy IROP na energetické úspory v bytových domech. Projekt byl zaměřen na zlepšení tepelně technických vlastností konstrukcí na obálce objektu, čehož se dosáhlo realizací stavebních prací - zateplením obvodového pláště pomocí ETICS (minerální vaty), výměnou okenních výplní za izolační trojskla, izolací stropu suterénu s izolací podlahy půdních prostor. Po ukončení projektu bude dosaženo nové třídy energetické náročnosti budovy a to B oproti původní D. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU ve výši 42% způsobilých nákladů akce. Zhotovitelem akce byla firma STAVKOM spol. s r. o., Nádražní 32, 680 01 Boskovice.
Celkové náklady akce: 10.123.078 Kč vč. DPH Stavební práce: 9.416.128 Kč vč. DPH Projekční práce a administrace: 599.000 Kč vč. DPH Technický dozor investora: 90.750 Kč vč. DPH Koordinátor BOZP: 17.200 Kč vč. DPH 
Celkové náklady: 10.123.078 Kč vč. DPH
Dotační podpora: cca 4,1 mil. Kč
Spolufinancováno z jiných zdrojů: IROP 37. výzva na energetické úspory
Realizace akce: 03/2019 - 07/2019