03-10/2018 Výsadby na veřejném prostranství předprostoru hřbitova

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

img_logo_sfzp.jfif

img_logo_mzp.png

Popis: Nové parkové úpravy v předprostoru hřbitova byly dokončeny na podzim 2018. Již v březnu 2016 proběhlo kácení 4 ks problémových lip před hřbitovem dle odborného posudku. Ostatní vzrostlé lípy v rámci projektu zůstaly, aby byla zachována biodiverzita území dle doporučení Agentury ochrany přírody a krajiny. Stromy jsou určeny na dožití při zajištění provozní bezpečnosti lokality, proběhl bezpečnostní ořez javoru u komunikace. Pokácena byla neperspektivní skupina jehličnanů na západní straně veřejného prostranství. Nově navržená výsadba stromů obnovuje původní alej z menších kultivarů lípy malolisté. Do travnaté plochy byly vysazeny také krátké aleje z kvetoucích stromů a javorů doplněné městským mobiliářem a chodníčky ze štěrkového trávníku. Realizace souvisí s provedením přeložky NN ČEZ Distribuce do země mimo toto území (odstraněním betonových sloupů) v příštím roce. Zhotovitel KAVYL Mohelno.
Celkové náklady: 346.531 Kč
Dotační podpora: SFŽP - Národní program ŽP: 277.225 Kč
Realizace akce: 03 - 10/2018

img_2018_vyshrbitov_01_b.jpg

img_2018_vyshrbitov_02_b.jpg

img_2018_vyshrbitov_03_b.jpg

img_2018_vyshrbitov_04_b.jpg

img_2018_vyshrbitov_05_b.jpg

img_2018_vyshrbitov_06_b.jpg

img_2018_vyshrbitov_07_b.jpg

img_2018_vyshrbitov_08_b.jpg

img_2018_vyshrbitov_09_b.jpg

img_2018_vyshrbitov_10_b.jpg

img_2018_vyshrbitov_11_b.jpg