03-10/2019 Komplexní rekonstrukce ulice Soudní v Jevíčku

Název akce: Komplexní rekonstrukce ulice Soudní v Jevíčku
Popis: Město Jevíčko realizovalo od března do října komplexní rekonstrukci ulice Soudní v Jevíčku, jejíž součástí byla výměna vodovodu, kanalizace včetně přípojek, veřejného osvětlení, provedení rozvodů kabelové televize, zadláždění komunikace a chodníků žulovou dlažbou. K realizaci se připojila společnost ČEZ Distribuce a.s. s uložením horního vedení do země a společnost CETIN s uložením horního vedení do země. Projekt navázal na rekonstrukci sousední ulice Růžové a vrátil do historických ulic v městské památkové zóně původní kamenný materiál. Výrazně tak byla podpořena funkčnost všech sítí v lokalitě a estetika prostředí. V příštích letech bude doprojektován a zrealizován prostor před budovou kláštera a osazen památník židovským občanům, kteří zahynuli v koncentračních táborech před budovu Synagogy. Rekonstrukci pro město realizovala společnost MERTASTAV s.r.o., na realizaci finančně přispěl Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná.
Celkové náklady: 12 447 685,-Kč / bez DPH
Dotační podpora: 650 000,- Kč
Spolufinancováno z jiných zdrojů: Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná
Realizace akce: 03-10/2019