04-06/2019 Restaurování sochy sv. Mikuláše Tolentínského

Název akce: Restaurování sochy sv. Mikuláše Tolentínského
Popis: Památka je ohrožena hlavně vlhkostí, kterou udržují lípy, pod nimiž socha stojí. S vlhkostí souvisí také další jevy, jako usazování biologických depozitů, hlavně v místech vodorovných ploch. Bylo tedy provedeno očištění od nečistot a biologických náletů se stabilizace hmoty kamene. Tmelení poškozených partií památky proběhlo v minimální míře s ohledem na potřebné zajištění funkčního a estetického působení sochy. Dály byly provedeny lokální barevné retuše. Svatozář byla vyrovnána a lokálně přezlacena. Byla provedena závěrečná hydrofobizace. Realizace BcA. Daniel Bartoš.
Celkové náklady: 63.250 Kč
Dotační podpora: 50.000 Kč
Spolufinancováno z jiných zdrojů: Ministerstvo kultury
Realizace akce: 04-06/2019