04-09/2018 Oprava hřbitovní zdi u kostelíčku sv. Bartoloměje

Popis: Město Jevíčko má ve své správě veřejný hřbitov u Kostelíčku sv. Bartoloměje západně od města Jevíčka. Původně gotický kostelík je zapsanou kulturní památkou. Celý prostor hřbitova je lemován hřbitovní zdí o celkové délce více jak 200 m. Hřbitovní zeď je vystavěna z cihel, většinou bez omítek. Na řadě míst bylo zdivo natolik strávené, že docházelo k destrukci částí zdiva. Byl zpracován projekt na opravu 1.části hřbitovní zdi, na jejíž realizaci město získalo dotaci z Ministerstva zemědělství, fondu SZIF. Stará zeď byla zbourána a postavena zeď nová, dále byly staticky zajištěny základy zdi podbetonováním a přespárováním kamenné podezdívky. Opravu realizovala společnost KOLP s.r.o. Moravská Třebová.
Celkové náklady: 1 388 471,- Kč
Dotační podpora: 657 671,- Kč
Spolufinancováno z jiných zdrojů: Ministerstvo zemědělství, SZIF
Realizace akce: duben - září 2018