04/2020 Biocidní ošetření dřevěných konstrukcí věže Jevíčko

Název akce: Biocidní ošetření dřevěných konstrukcí věže Jevíčko
Popis: V termínu 6. a 7. dubna 2020 byly provedeny přípravné práce a chemické ošetření všech přístupných dřevěných prvků konstrukcí objektu městské věže Jevíčko. Konkrétně byly ošetřeny přístupné dřevěné prvky konstrukcí stropu všech podlaží včetně schodišť, podlahy, obložení, zábradlí a přítomného mobiliáře, dále všechny prvky konstrukce zvonové stolice, prvky konstrukce střešní báně a prvky lucerny a věžičky nad lucernou. Pro aplikaci byl zvolen přípravek Bochemit Plus I, přičemž byla použita technologie vysokotlakého airless stříkání. Přípravek s insekticidním i fungicidním účinkem byl aplikován ve dvou nánosech s dodržením technologické přestávky dle technického listu výrobce. Realizace spol. Thermo Sanace s. r. o, Ostrava. Aktuálně je zpracovávána projektová dokumentace havarijní opravy věžového krovu, kterou řeší spol. INRECO s. r. o., Hradec Králové
Celkové náklady: 123.904 Kč
Dotační podpora: 51.000 Kč
Spolufinancováno z jiných zdrojů: Ministerstvo kultury v rámci Programu regenerace MPZ
Realizace akce: 04/2020

2020_01_vez_vycisteni.jpg

2020_02_vez_vycisteni.jpg

2020_03_vez_vycisteni.jpg

2020_04_vez_aplikace_chem_latky_patro_hodinovy_stroj.jpg

2020_05_vez_aplikace_chem_latky_v_krovu_stresni_bane_1.jpg

2020_05_vez_aplikace_chem_latky_v_krovu_stresni_bane_2.jpg

2020_06_vez_aplikace_chem_latky_ve_vezicce_nad_lucenou.jpg

2020_07_vez_aplikace_chem_latky_zvonova_stolice_1.jpg

2020_08_vez_aplikace_chem_latky_zvonova_stolice_2.jpg