05-06/2019 Oprava cesty Jevíčko - Víska

Název akce: Oprava cesty Jevíčko - Víska 
Popis: Město Jevíčko je majitelem komunikace od areálu Hanácké zemědělské společnosti Jevíčko po hranice katastru obce Víska, délka 881 m. Vzhledem k havarijnímu stavu komunikace, která je využívána jak k veřejnému provozu, tak zemědělskou technikou a městkou technikou na kompostárnu v obci Víska, dohodlo se Město s Hanáckou zemědělskou společností na opravě. Zemědělská společnost provedla v květnu - červnu opravu cesty na vlastní náklady. 50 % nákladů uhradí město zemědělské společnosti na základě zastupitelstvem schválené smlouvy o spolupráci v letech 2020 - 2023. Věříme, že tento společný projekt přispěje ke zlepšení dopravní obsluhy našich občanů a uživatelů komunikace. Opravu provedla společnost M-Silnice a.s.
Celkové náklady: 2.634 345,- Kč
Spolufinancováno z jiných zdrojů: Hanácká zemědělská společnost: 1.317 176,-Kč
Realizace akce: květen, červen 2019