05-08/2018 Výměna dlažby a schodů na podstavci kolem sochy sv. Jana Nepomuckého

Popis: Kompletní výměna dlažby včetně 8 vnitřních schodů kolem podia podstavce sochy světce. Opatřením byla nahrazena původní narušená opuková dlažba vč. schodů. Nová dlažba z materiálu Božanovský pískovec je položena podle původního členění. Realizace Ak. soch. Martin Pokorný.
Celkové náklady: 248.015,50 Kč bez DPH
Dotační podpora: 116.000 Kč Ministerstvo kultury
Realizace akce: 05 - 08/2018