05-08/2019 Oprava a statické zajištění opěrné zdi zámku

Název akce: Oprava a statické zajištění opěrné zdi zámku
Popis: Opěrná zeď jako součást KP zámku byla zejména ve své východní části značně staticky narušena. Z uvedeného důvodu bylo v západní straně postupně vyměněno veškeré zvětralé opukové zdivo a nahrazeno novým kamenem v rozsahu cca 16 m3, došlo k jeho vyarmování a zpevnění rabicovým pletivem. Břečťan, který zeď silně narušoval, byl mechanicky a chemicky odstraněn. Aby dále nepokračovala degradace povrchu a nesnižovala se nosná funkce opěrné zdi, byla komplexně obnovena omítka zdi vč předchozího vyklínování a doplnění chybějící opuky. Povrchová úprava jádrové omítky byla provedena dle požadavku orgánu památkové péče. Byly provedeny betonáže a stabilizace zhlaví zdi. Původní nestabilní plot byl nahrazen novým oplocením z poplastovaných sloupků a pletiva. Realizace BKK STAV s. r. o. Jevíčko.
Celkové náklady: 999.379 Kč
Dotační podpora: 263.000 Kč
Spolufinancováno z jiných zdrojů: Ministerstvo kultury
Realizace akce: 05-08/2019