05-09/2019 Obnova kříže ke kostelíčku sv. Bartoloměje

Název akce: Obnova kříže ke kostelíčku sv. Bartoloměje
Popis: Jedná se o celokamenný kříž u silnice do Zadního Arnoštova a silničky ke kostelíčku sv. Bartoloměje, který byl v minulosti renovován kameníkem Langem z Velkých Opatovic z nadace Terezie Krčkové z Jevíčka. Na kříži je kovová plastika Krista s nápisem, socha Panny Marie v nice chyběla. Povrch kříže byl zvětralý, kovové součásti byly zkorodované, vyskytovaly se statické praskliny. Schodnice kříže byly rozestoupené a značně staticky narušené. Základ byl z toho důvodu nově proveden. V těle kříže byly v minulosti neodborně provedeny vysprávky po poškození při dopravní nehody. V rámci obnovy byly také ve větším rozsahu vyměněny některé krajní komponenty za nové pískovcové doplňky. Realizace kamenosochařství Petr Hemzal.
Celkové náklady: 114.300 Kč
Dotační podpora: 30.000 Kč
Spolufinancováno z jiných zdrojů: Dotace z rozpočtu Pardubického kraje
Realizace akce: 05-09/2019