05-09/2019 Obnova kříže na ulici Brněnské

Název akce: Obnova kříže na ulici Brněnské
Popis: Jedná se o celokamenný opukový kříž s plastikou Ježíše Krista a soškou Panny Marie v těle kříže. Povrch kříže byl zvětralý, kovové součásti jsou zkorodované, vyskytovaly se četné statické praskliny, na povrchu kamene byl usazen mech. Bylo provedeno ošetření, doplnění a zpevnění kamene, výměny součástí ze zvětralé opuky za pískovec. Kříž byl barevně retušován a na plastikách bylo provedeno zlacení. Realizace kamenosochařství Petr Hemzal.
Celkové náklady: 87.600 Kč
Dotační podpora: 30.000 Kč
Spolufinancováno z jiných zdrojů: Dotace z rozpočtu Pardubického kraje
Realizace akce: 05-09 2019

img_2019_krizbrnenska_01_b.jpg

img_2019_krizbrnenska_02_b.jpg

img_2019_krizbrnenska_03_b.jpg

img_2019_krizbrnenska_04_b.jpg

img_2019_krizbrnenska_05_b.jpg

img_2019_krizbrnenska_06_b.jpg

img_2019_krizbrnenska_07_b.jpg

img_2019_krizbrnenska_08_b.jpg