05/2017 Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Jevíčko

Název akce: Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Jevíčko
Popis: Předmětem projektu bylo pořízení nové velkokapacitní cisternové automobilové stříkačky na vodu. Cílem projektu je dosažení vyšší ochrany života a zdraví osob a majetku v exponovaném území Jevíčska. Nová velkokapacitní cisterna na podvozku Tatra 815 6x6 nahradila starou Tatru T 148 ze sedmdesátých let, kterou jevíčští hasiči dosud používali. Cisterna by měla pomoci hasičům při zejména letních požárech strnišť či lesních porostů. Je určená pro prvotní zásah před tím, než se hasičům podaří napojit na hydranty. Má kapacitu devět kubíků vody, původní měla kapacitu šest kubíků. Projekt byl spolufinancován EU v rámci Integrovaného operačního programu. Dodavatel: THT Polička s. r. o.
Celkové náklady: 7 428 190,00
Dotační podpora: 6 685 371,00
Spolufinancováno z jiných zdrojů: Okolní obce přispěly na dovybavení CAS částkou cca 150 tis. Kč, Pardubický kraj 300 tis. Kč.
Realizace akce: 05/2017