06-08/2017 Výměna podlahy motlitebny a kúru synagogy

Název akce: Výměna podlahy motlitebny a kúru synagogy
Popis: Stávající dřevěné podlahy byly ve vysoké míře napadeny dřevokazným hmyzem (červotočem), proto byly odstraněny. Položeny byly nové podlahy tvořené dřevěnými polštáři 80/100. Podlahová krytina je z hoblovaných fošen, řezivo modřínové. Nášlapná plocha podlahy je opatřena ochranným olejovým nátěrem. Ostatní dřevěné konstrukce jsou chráněny nátěrem proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním. Zhotovitel: MOLAT s. r. o. Velké Opatovice.
Celkové náklady: 144.904 Kč vč. DPH
Dotační podpora: 80.000 Kč dotace Pardubického kraje
Realizace akce: 06-08/2017