06-08/2019 Oprava opěrných pilířů věže zámku

Název akce: Oprava opěrných pilířů věže zámku
Popis: V rámci obnovy KP byly vyspraveny statické trhliny v římsách pilířů, které byly následně oplechovány měděným plechem. Došlo k otlučení nesoudržných částí stávající omítky a doplnění jádrovou omítkou. Dále byla provedena sanační stěrka Mapei a oprava vnějších štukových omítek a nátěr silikonovou barvou KEIM. Realizace MOLAT s. r. o.
Celkové náklady: 151.197 Kč
Dotační podpora: 54.000 Kč
Spolufinancováno z jiných zdrojů: Ministerstvo kultury
Realizace akce: 06-08/2019