06-09/2017 Restaurování sochy sv. Anny

Název akce: Restaurování sochy sv. Anny
Popis: V rámci restaurátorského zásahu došlo k očištění sochy, k lokálnímu zpevnění narušených míst, k doplnění poškozených míst umělým kamenem a k doplnění spárování. Dále byly přezlaceny plátkovým zlatem kartuše a erby a barevně upraveny letopočty a nápis „SVATÁ ANNO ORODUJ ZA NÁS!“. Na závěr byla provedena sjednocovací retuš a hydrofobizace. Zhotovitel: Martin Pokorný.
Celkové náklady: 74 750,- Kč vč. DPH 
Dotační podpora: 58 000,- Kč dotace Ministerstva kultury ČR
Realizace akce: 06 - 09/2017