06-09/2017 Zateplení bytového domu č. p. 98 v Jevíčku

Název akce: Zateplení bytového domu č. p. 98 v Jevíčku
Popis: Město Jevíčko podalo žádost v rámci 37. výzvy IROP na energetické úspory v bytových domech. Zateplení domu Křivánkova 98 obnášelo zateplení dvorní části fasády, obnovu průčelní fasády s renovací vrat. Dále byla provedena výměna otvorových prvků (oken, vrat ve dvoře), zateplení půdy a vstupní chodby vč. nového zádveří. Podpora z EU je stanovena na ve výši 32% z ceny díla. Zhotovitel: MOLAT s. r. o. Velké Opatovice
Celkové náklady: 2.664.058 Kč vč. DPH
Dotační podpora: 852.499 Kč
Realizace akce: 06-09/2017