06-10/2017 Obnova fasády domu čp. 1 a 2 MěÚ na Palackého náměstí, Jevíčko, včetně otvorových prvků

Název akce: „Obnova fasády domu čp. 1 a 2 MěÚ na Palackého náměstí, Jevíčko, včetně otvorových prvků“
Popis: Obnova fasády uliční části budov městského úřadu zahrnovala lokální vyspravení omítek, novou štukovou omítku, nátěr fasádní barvou, výměnu klempířských prvků za prvky TiZn, včetně výměny otvorových prvků 3 ks oken, 2 ks vstupních dveří a 3 ks výkladců. Ve dvorním traktu bylo provedeno provedeno zateplení minerální vatou a revitalizace terasy. Zhotovitel Ing. Jan Matoušek - AGROSTAV Jevíčko.
Celkové náklady: 1.201.368 Kč
Dotační podpora: Dotace 100.000,- Kč Ministerstva kultury na nepámátky v MPZ.
Realizace akce: 06 - 10/2017