06/2017 Pořízení policejního vozu pro MP Dacia Duster

ázev akce: Pořízení policejního vozu pro MP Dacia Duster
Popis: Město Jevíčko zřídilo usnesením ZM ze dne 14.11.2016 Městskou policii. Po personálním zajištění strážníků Městské policie Jevíčko v 1. polovině roku 2017 bylo pro potřeby Městské policie pořízeno služební vozidlo Dacia Duster, včetně kompletního vybavení - majáková sestava s hlásným zařízením a dalšími doplňky nutnými pro zásahovou činnost městské policie. Vozidlo na základě výběrového řízení dodala firma Auto Pokorný, s.r.o. Brno. 
Celkové náklady: 409075,-Kč/vč.DPH
Dotační podpora: 0,-Kč
Realizace akce: 06/2017