07-08/2019 Obnova hradebního tělesa na ulici Okružní IV za č. p. 329

Název akce: Obnova hradebního tělesa na ulici Okružní IV za č. p. 329
Popis: Kameny v hradbách byly uvolněné vlivem povětrnostních poměrů a vlivem náletových rostlin, přičemž ohrožovaly bezpečnost sousedních nemovitostí. V rámci obnovy bylo nutné korunu zdiva rozebrat a dozdít stejným druhem kamene v šířce cca 0,5 m. Hradby byly vyčištěny od náletových dřevin, v ostatních částech bylo jednotlivě doplněno chybějící kamenné zdivo. Bylo provedeno vyškrábání spár a jejich přespárování vápenocementovou maltou přibarvenou světlo stálými pigmenty. Realizace TOFRA-STAVBY s. r. o.
Celkové náklady: 222.675 Kč
Dotační podpora: 54.000 Kč
Spolufinancováno z jiných zdrojů: Ministerstvo kultury
Realizace akce: 07-08/2019