07-11/2017 Obnova secesní fasády domu č. p. 71 s výměnou otvorových prvků a restaurováním výkladců

Název akce: Obnova secesní fasády domu č. p. 71 s výměnou otvorových prvků a restaurováním výkladců
Popis: V rámci Programu regenerace MPZ Jevíčko byla provedena obnova secesní fasády domu č. p. 71 na ulici Třebovské obnášející odsanování soklové a nadsoklové části, opravu a zhotovení omítky s nátěrem, obnovu bosáží vč. výměny klempířských prvků. Dále byla provedena výměna 24 ks stávajících dřevěných otvorových prvků. Akce obnášela také restaurování 5 ks výkladců a 6 ks dveří zahrnující demontáž jednotlivých bočnic a rámů, rozebrání skel, jejich očištění, nové zasklení, přetmelení jednotlivých okenních a dveřních dílů, opravy dřevěných částí výkladců, dveří a rámů.Soklová část fasády bude dokončena v roce 2018. Zhotovitelé: Ing. Jan Matoušek - AGROSTAV Jevíčko (fasáda, otvorové prvky), Jaroslav Doskočil, Ondřej Suchan (výkladce, dveře).
Celkové náklady: 1 573 483 Kč (fasáda, otvorové prvky), 511 206 Kč (výkladce, dveře) 
Dotační podpora: 451 000 Kč (fasáda, otvorové prvky), 394 000 Kč (výkladce, dveře) 
Spolufinancováno z jiných zdrojů: Ministerstvo kultury ČR
Realizace akce: 07 - 11/2017