08-09/2018 Realizace turistických odpočívadel na Maříně

Popis: Historie Mařína a blízkost cyklotrasy z Křenova nás vedla k myšlence osadit u rumpálové studny a pod akropolí bývalého hradiště odpočívadla pro turisty a cykloturisty. Odpočívadlo nad osadou je navíc doplněno naučným panelem, jehož a autorkou je Ing. Lenka Porketová, která čerpala ze zdrojů poskytnutých p. Františkem Plechem i z vědecké práce p. Borise Novotného o staroslovanském hradišti. Zde si můžete o vzniku Mařína, jeho osídlení a památkách přečíst mnohem více. Grafického zpracování se ujal p. Martin Bednár, stavbu dřevěných konstrukcí zajistilo tesařství p. Pavla Berky. Cílem projektu, podpořeného částkou 60.000 Kč z rozpočtu Pardubického kraje, je upozornit návštěvníky na historické souvislosti a poskytnout jim možnost zastavení na tomto turisticky zajímavém místě. 
Celkové náklady: 88.052 Kč
Dotační podpora: 60.000 Kč Pardubický kraj 
Realizace akce: 08-09/2018