08-10/2017 Park s pomníkem obětem 1. sv. války u zámečku

Název akce: Park s pomníkem obětem 1. sv. války u zámečku
Popis: Parkové úpravy byly realizovány dle návrhu firmy ARS Vavřín Litomyšl. Prostor je řešen jako pobytový park pro žáky okolních škol, jehož kostru tvoří stávající jírovce doplněné výsadbou sakur podél východní hranice pozemku. V rámci projektu jsou vysazeny také dva půlkruhové záhony, ve středu parku se nachází nerezové pítko. Centrální žulový chodník je doplněn lavičkami. Pietní část parku tvoří pískovcový pomník dle návrhu MgA. Renaty Štindlové, který zhotovilo kamenosochařství HEMZAL Konice. Parkové úpravy a další související práce realizovala společnost AKVAMONT Svitavy. 
Celkové náklady: 736 272 Kč park s mobiliářem a pítkem, 164 080 Kč pískovcový pomník
Dotační podpora: 0 Kč
Spolufinancováno z jiných zdrojů: 0 Kč
Realizace akce: 08-10/2017