08-10/2018 Obnova kříže na ulici Horní Jevíčko

Popis: Kamenickou firmou Petr Hemzal Konice byly provedeny kamenické práce a dále proběhla obnova a repase kovových součástí uměleckým kovářem Pavlem Továrkem. Na kamenných součástech bylo provedeno čištění s kompletní konsolidací. Došlo k dotmelení defektů a výměně hlavice, protože původní byla zcela zdegradovaná. Bylo provedeno barevné sjednocení. Kovové součásti (litinové zábradlí a ocelový kříž) byly kompletně repasovány. Byly doplněny chybějící odlitky dle původního vzoru, doplněna plastika Krista na kříži. Byl proveden povrchový antikorozní a krycí nátěr.
Celkové náklady: 132.350 Kč
Dotační podpora: 35.000 Kč - POV Pk v rámci programu "Malý LEADER pro Moravskotřebovsko a Jevíčsko"
Realizace akce: 08 - 10/2018