08-11/2019 Rekonstrukce sportovního a atletického hřiště ZŠ Jevíčko

Název akce: Rekonstrukce sportovního a atletického hřiště ZŠ Jevíčko
Popis: V rámci rekonstrukce hřiště proběhly zemní práce - odtěžení stávajících podkladních vrstev oválu a zeminy v prostoru travnaté plochy, která byla v minulosti kontaminována navážkou. Dále byla provedena demolice sektoru skoku vrhu koulí, likvidace stávající zavlažovací šachty a části betonových obrubníků. Bylo provedeno odvodnění plochy a drenážní vrstvy se založením nového trávníku do hlinitopísčité směsi. Na novém oválu byla realizována montáž části nových betonových obrubníků kvůli rozšíření rovinky na 5 m a dále položení vodopropustných podkladních vrstev a umělého povrchu (stříkaného tartanu). Došlo k vybudování nového vrhačského kruhu a revitalizaci sektoru skoku dalekého. Jako příprava pro trasu budoucího umělého osvětlení byly položeny také PE chráničky v počtu šesti kusů. Mimo projekt rekonstrukce hřiště provedlo město ve spolupráci se spol. BEZVA STAVBY s. r. o. revitalizaci stávající nářaďovny – střechy, ochozu, omítek, otvorových prvků, schodnic a dřevěných podhledů (v hodnotě do 100 tis. Kč). Byla vybudována nová elektro přípojka a vodovodní přípojka do areálu. Realizace rekonstrukce hřiště EKOTERM CZ s. r. o. Letovice.
Celkové náklady: 3.681.284 Kč
Dotační podpora: 2.549.625 Kč
Spolufinancováno z jiných zdrojů: Ministerstvo pro místní rozvoj
Realizace akce: 8 - 11/2019

Provozní řád hřiště PDF

img_2019_hristezs_01_b.jpg

img_2019_hristezs_02_b.jpg

img_2019_hristezs_03_b.jpg

img_2019_hristezs_04_b.jpg

img_2019_hristezs_05_b.jpg

img_2019_hristezs_06_b.jpg

img_2019_hristezs_07_b.jpg

img_2019_hristezs_08_b.jpg