08/2017 - 06/2018 Oprava vodovodu, kanalizace a komunikace na ul. Růžová a ul. Soudní v Jevíčku

Popis: Od srpna 2017 do června 2018 probíhala komplexní oprava ulice Růžové, která se uskutečnila jako první etapa projektu, který zahrnuje rovněž komplexní opravu ulice Soudní ( v roce 2019 ). V rámci akce byla provedena výměna vodovodu, kanalizace včetně přípojek, uložení vedení NN ČEZ do zemního vedení, uložení vedení O2 do zemního vedení, uložení a rozvody kabelové televize, následně zhotovení komunikace, chodníků, nového veřejného osvětlení. Povrch komunikace byl zhotoven na základě stanoviska Odboru státní památkové péče z žulové dlažby, aby se tak středu města, který je Městkou památkovou zónou vracel původní historický vzhled. Kamenná dlažba byla také zvolena vzhledem k její dlouhé životnosti. Dílo prováděly společnosti Stavební vodohospodářská, s.r.o. a M - SILNICE a.s. ve společném sdružení s názvem "Soudní Růženka". Vedení NN provedla pro objednatele ČEZ firma K Energo, rozvody kabelové televize provedla pro Město Jevíčko společnost Kabelová televize CZ s.r.o. za cenu 125 246,- Kč bez DPH. Ostatní náklady na akci činily celkem 9 608 810,-Kč bez DPH a z toho částku 1 703 084,59,-Kč za opravu vodovodu včetně vodovodních přípojek hradil Svazek skupinového vodovodu Malá Haná.
Celkové náklady: 9.734 056,- Kč bez DPH
Dotační podpora: 1. 703 084,59,- Kč bez DPH Svazek skupinového vodovodu Malá Haná
Realizace akce: srpen 2017 - červen 2018