09-10/2017 Stavební úpravy terasy MěÚ Jevíčko

Název akce: Stavební úpravy terasy MěÚ Jevíčko
Popis: V rámci akce došlo k opravě střechy nad kanceláří městské policie - bylo provedeno zateplení, pokládka nové střešní folie. Protože je terasa volně přístupná, byla za účelem ochrany střešní folie osazena betonová dlažba na terčích a kvůli zajištění bezpečnosti bylo provedeno osazení zábradlí. Následně byly provedeny nové klempířské prvky. Zhotovitel: Ing. Jan Matoušek - AGROSTAV Jevíčko.
Celkové náklady: 94.892 Kč
Dotační podpora: 0
Realizace akce: 9-10/2017