09-10/2018 Oprava chodníku od krajské komunikace k BD č.p. 743 Jevíčko

Popis: Město Jevíčko se rozhodlo z důvodu havarijního stavu opravit přístupový chodník k bytovému domu v Jevíčku na ulici M. Mikuláše, kde se nachází celkem 6 bytových jednotek. Vzhledem k tomu, že v bytovém domě bydlí také starší osoby pohybující se pomocí holí, zařadili jsme realizaci akce mezi priority a také vzhledem k tomu, že na navazující ulici Okružní IV probíhá v letošním roce komplexní oprava komunikace a chodníků. Opravou uvedeného chodníku dojde tedy k obnově veškerých chodníků v lokalitě. Jedná se o starý chodník realizovaný cca před více jak třiceti lety z betonových dlaždic. Oprava byla dotačně podpořena z Programu obnovy venkova Pardubického kraje, prostřednictvím Regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Realizovala společnost REISTAV CZ s.r.o.
Celkové náklady: 99.568,- Kč s DPH 
Dotační podpora: 34.410,- Kč
Spolufinancováno z jiných zdrojů: Pardubický kraj - Program obnovy venkova
Realizace akce: září - říjen 2018