09/2017 Oprava krajských komunikací v Jevíčku

Název akce: Oprava krajských komunikací v Jevíčku
Popis: SUS Pk, cestmistrovství Moravská Třebová provedla v měsíci září 2017 opravu části komunikací Okružní III, Brněnská a A.K. Vitáka vyfrézováním starého povrchu a položením nového asfaltového povrchu. Opravu provedla v plné výši na své náklady SUS Pk. 
Celkové náklady: 800 000,- Kč
Dotační podpora: 0,-Kč
Spolufinancováno z jiných zdrojů: 800 000,- Kč SUS Pk
Realizace akce: 09/2017