1. etapa obnovy hradebního tělesa na ul Okružní IV č. p. 310 po havarijním sesuvu

Název akce: 1. etapa obnovy hradebního tělesa na ul Okružní IV č. p. 310 po havarijním sesuvu 
Popis: Srážkově nadprůměrný červen 2020 s nejvyššími úhrny za posledních 50 až 60 let a podobně deštivý červenec se neblaze podepsal na stabilitě části hradeb a podloží v Jevíčku v úseku ulice Okružní IV. Vlivem vlhka a podmáčením sprašové a opukové vnitřní části se oddělilo lícové zdivo s částí jádra od ochozu, který zůstal stát. Kromě nadměrného vlhka mohly mít na tuto situaci vliv i další okolnosti, jako historické odtěžení původního náspu provedené v minulosti vlastníky sousedního pozemku, aby se docílilo snížení terénu dvora. Událost se udála velmi rychle, prakticky bez předchozího varování, a naštěstí při ní nedošlo k újmě na zdraví ani zásadní majetkové škodě na sousedních nemovitostech. V 1. pol. roku 2021 byla ve spolupráci se společností INRECO s. r. o. zpracována projektová dokumentace na založení základů obnovovaného úseku vč. pilot a následné realizace 1. etapy hradební zdi v délce cca 10 m a výšce 3 m. Založení základů bylo zpevněno vrtanými pilotami s ocelovými výztužemi a navazujícím posílením ocelových armatur. Hydrogeologický průzkum totiž prokázal vysokou hladinu spodní vody, proto bylo provedeno celkem 11 vrtů ve hloubce 6 m. Obnovu ve výši 2,5 mil Kč vč. DPH realizovala místní stavební firma za přispění dotace MK z Programu regenerace ve výši 836 tis. Kč.
Celkové náklady: 2494408 Kč vč. DPH
Dotační podpora: 836000 Kč
Spolufinancováno z jiných zdrojů: Ministerstvo kultury ČR
Realizace akce: 07 - 11/2021

1_etapa_hradby_okruzni_IV_00001.jpg

1_etapa_hradby_okruzni_IV_00002.jpg

1_etapa_hradby_okruzni_IV_00003.jpg

1_etapa_hradby_okruzni_IV_00004.jpg

1_etapa_hradby_okruzni_IV_00005.jpg

1_etapa_hradby_okruzni_IV_00006.jpg

1_etapa_hradby_okruzni_IV_00007.jpg

1_etapa_hradby_okruzni_IV_00008.jpg

1_etapa_hradby_okruzni_IV_00009.jpg