10-12/2017 Parkoviště v sídlišti M. Mikuláše

Název akce: Parkoviště v sídlišti M.Mikuláše
Popis: Poslední investiční akcí města v roce 2017 byla výstavba parkoviště v sídlišti na ulici M. Mikuláše v Jevíčku. Realizací vzniklo 17 parkovacích míst s přístupovým chodníkem a třemi vysazenými stromy. V jarních měsících 2018 budou vhodnou zelení osazeny ostrůvky v parkovišti. Realizace parkoviště je prvním krokem, který zahájil postupnou revitalizaci celého sídliště. Další části revitalizace budou průběžně realizovány v dalších letech. Stavbu provedla společnost M-SILNICE a.s.
Celkové náklady: 802 932,-Kč vč. DPH
Dotační podpora: 0,-Kč
Realizace akce: 10-12/2017