10/2018 Obnovení části chodníku na ulici Okružní I

Popis: V říjnu 2018 došlo po mnoha letech k obnovení chodníku ve směru od ulice Třebovské na ulici Okružní I v délce cca 68 m. Výkopové a stavební práce provedli techničtí pracovníci města. Účelem obnovení chodníku bylo nasměrování přecházejících chodců ve směru od Třebovské ulice na Okružní I a opačně do bezpečné vzdálenosti od frekventované a hůře přehledné křižovatky a také zlepšení dostupnosti pro kontejnerové místo tříděného odpadu.
Celkové náklady: 40.000,-Kč
Dotační podpora: 0,-Kč
Spolufinancováno z jiných zdrojů: Nebylo spolufinancováno
Realizace akce: Říjen 2018

img_2018_chodnik_okr1_02_b.jpg

img_2018_chodnik_okr1_03_b.jpg

img_2018_chodnik_okr1_06_b.jpg

img_2018_chodnik_okr1_04_b.jpg

img_2018_chodnik_okr1_01_b.jpg

img_2018_chodnik_okr1_05_b.jpg

img_2018_chodnik_okr1_07_b.jpg

img_2018_chodnik_okr1_08_b.jpg

img_2018_chodnik_okr1_09_b.jpg