11/2020 Výsadba aleje na ulici Svitavská u Židovského hřbitova

Popis: V listopadu 2020 byla vysazena dle doporučení komise životního prostředí města a schválení rady města alej 10 ks stromů většího vzrůstu podél pěšiny na ulici Svitavské před Židovským hřbitovem. Druhové složení stromů je 4 ks kaštanu, 3 ks buku a 3 ks habru. Výsadbu provedla společnost Zahrada pro Vás pana Petra Dokoupila. Výsadbu finančně podpořili donátoři: Aleš Ertl ( 7.000,- Kč ), Robert Bílek ( 5.000,- Kč ) a Elektroplošiny Schreiber ( 5.000,- Kč ).
Celkové náklady: 86.671,- Kč
Dotační podpora: 0,- Kč
Spolufinancováno z jiných zdrojů: 17.000,- Kč
Realizace akce: listopad 2020

2020_alej_1.jpg

2020_alej_2.jpg

2020_alej_3.jpg

2020_alej_4.jpg