12/2016 - 04/2017 Sociální zázemí a WC pro lokalitu Panského dvora

Název akce: Sociální zázemí a WC pro lokalitu Panského dvora
Popis: Cílem projektu je vybudování sociálního zázemí a WC pro návštěvníky veřejného prostoru s názvem „Panský dvůr“, který je využíván k nejrůznějším kulturním a sportovním akcím i vzhledem k těsnému sousedství škol: ZŠ Jevíčko, Gymnázium Jevíčko a Základní umělecká škola. Součástí dvora je turisticky a historicky významná stavba „Bývalá barokní sýpka“, zapsaná jako kulturní památka, která je využívána pro nejrůznější výstavy. Projektem budou vybudovány záchody pro návštěvníky kulturních akcí a turisty, současně dojde k vybudování šatny a zázemí pro účinkující v rámci kulturních akcí a technických pracovníků města. Vybudování uvedeného záměru probíhá v bývalých stájích Panského dvora, tedy objektu v majetku Města Jevíčka.
Celkové náklady: 1.754.924,- Kč
Dotační podpora: 950.000,- Kč
Spolufinancováno z jiných zdrojů: Dotace Pardubického kraje 
Realizace akce: 12/2016 - 4/2017