2014 - 2015 Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Jevíčko

Zateplení ZŠ - prezentace (PowerPoint)

Cílem stavebních úprav je dosažení úspor ve spotřebě energií a odstranění havarijního stavu otvorových prvků. V rámci projektu tedy dojde k novému architektonickému řešení otvorových prvků a výplní ze sklobetonu na schodištích. Budou osazena nová plastová okna, hliníkové dveře s izolačními trojskly a venkovní horizontální žaluzie. V rámci stavebních úprav dojde dále k demontáži stávající izolace a provedení nového zateplení fasády. Dalším opatřením je komplexní výměna střešního pláště na bytu školníka.

Architektonické řešení: Ing. Ivo Junek, Ing. Jiří Janda a kol., Architektonický ateliér Svitavy
Realizační firma: VAŠSTAV s. r. o., Brno
Celkové náklady dle SOD: 13.228.718 Kč vč. DPH
Předání staveniště: 16. 6. 2014
Zahájení hlavních stavebních prací: 30. 6. 2014
Technický a stavební dozor akce: Ing. Jan Král


Spolufinancováno z dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Vizualizace projektu: