2022 Výměna částí vodovodních řadů Jevíčko, sídliště K. Čapka, ulice A.K. Vitáka

Název akce: Výměna částí vodovodních řadů Jevíčko, sídliště K. Čapka, ulice A.K. Vitáka
Popis: V roce 2022 proběhla druhá etapa výměny vodovodních řadů včetně přípojek v celém sídlišti K.Čapka a části ulice A.K. Vitáka od křižovatky K.H. Borovského po křižovatku K.Čapka. Vodovod byl vyměněn zejména z důvodu špatného stavu a opakovaných poruch. Realizaci provedla společnost VHOS a.s. a financování akce v celé výši zajistil Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná.
Celkové náklady: 2.391.763,- Kč vč. DPH
Dotační podpora: 2.391.763,- Kč vč.DPH
Spolufinancováno z jiných zdrojů: Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná
Realizace akce: červen - červenec 2022

2022_vodovody_sidliste00001.jpg

2022_vodovody_sidliste00002.jpg

2022_vodovody_sidliste00003.jpg

2022_vodovody_sidliste00004.jpg

2022_vodovody_sidliste00005.jpg

2022_vodovody_sidliste00006.jpg

2022_vodovody_sidliste00007.jpg

2022_vodovody_sidliste00008.jpg

2022_vodovody_sidliste00009.jpg