Vítejte na stránkách města Jevíčka

Novinky ve městě
novinka_11388
18.12.2023

Uzavření sběrného dvora

Z provozních důvodů bude ve dnech 27.–30.12.2023 uzavřen sběrný dvůr. Děkujeme za pochopení. Vedení města Jevíčka

více...
novinka_11403
01.12.2023

Zastupitelstvo města Jevíčka

Informace o konání 9. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 11. 12. 2023

více...
novinka_11401
30.11.2023

Jevíčský zpravodaj - prosinec

více...
novinka_11377
22.11.2023

Výběrové řízení - stavební úřad Jevíčko - zástup za MD a RD

více...
Úřední deska
29.12.2017[pdf, 189.48 kB]
Informace o svozu komunálního odpadu - Svoz směsného komunálního odpadu místo dne 1. 1. 2018 bude proveden v sobotu ...
20.12.2017[pdf, 3.05 MB]
Veřejná vyhláška - Víska u Jevíčka - rekonstrukce TS, knn
20.12.2017[pdf, 188.06 kB]
Informace o svozu komunálního odpadu dne 26. 12. 2017 - pro Zadní Arnoštov a Mařín
20.12.2017[pdf, 192.63 kB]
Informace o svozu komunálního odpadu ve dnech 25. 12. 2017 a 1. 1. 2018 - pro město Jevíčko a OLÚ Jevíčko
20.12.2017[pdf, 226.71 kB]
Usnesení z 74. schůze Rady města Jevíčka konané dne 18. 12. 2017
19.12.2017[pdf, 3.33 MB]
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
18.12.2017[pdf, 20.84 kB]
Schválený rozpočet Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná na rok 2018
18.12.2017[pdf, 433.49 kB]
Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta České republiky ve dnech 12. a 13. ledna 2018
18.12.2017[pdf, 4.01 MB]
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - stavební povolení - Rozšíření výrobního závodu Rehau Jevíčko CZ - PEPSIN ...
18.12.2017[pdf, 93.73 kB]
Provoz Městského úřadu Jevíčko, TIC Jevíčko a veřejných WC ve dnech 25.12.2017 - 31.12.2017
18.12.2017[pdf, 1 MB]
Usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konané dne 11. 12. 2017
15.12.2017[pdf, 2.14 MB]
Dražební vyhláška - Havranová
15.12.2017[pdf, 529.1 kB]
Usnesení o nařízení dražebního roku - Horák
15.12.2017[pdf, 300.16 kB]
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky
13.12.2017[pdf, 256.56 kB]
Usnesení z 73. schůze Rady města Jevíčka konané dne 7. 12. 2017
13.12.2017[pdf, 237.54 kB]
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 ...
12.12.2017[pdf, 164.1 kB]
Pronájem nemovitého majetku - orná půda v k.ú. Jevíčko-předměstí
12.12.2017[pdf, 180.35 kB]
Město Jevíčko - Oznámení o rozpočtu a výhledu
11.12.2017[pdf, 416.14 kB]
Daň z nemovitých věcí - bez starostí, z pohodlí domova
07.12.2017[pdf, 523.99 kB]
Usnesení z 72. schůze Rady města Jevíčka konané dne 4. 12. 2017
04.12.2017[pdf, 269.79 kB]
Informace o konání 38. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 11. 12. 2017
01.12.2017[pdf, 2 MB]
Dražební vyhláška - Horáková
01.12.2017[pdf, 75.43 kB]
Usnesení z 71. schůze Rady města Jevíčka konané dne 27. 11. 2017
28.11.2017[pdf, 24.65 kB]
Návrh rozpočtu na rok 2018 Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska
23.11.2017[pdf, 203.53 kB]
Informace o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Jevíčko pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12 ...
22.11.2017[pdf, 359.55 kB]
Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020
22.11.2017[pdf, 555.87 kB]
Město Jevíčko - rozpočet na rok 2018
20.11.2017[pdf, 1.07 MB]
Usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konané dne 13. 11. 2017
16.11.2017[pdf, 101.58 kB]
Prodej nemovitého majetku - Pozemek p.č. 679/2 - ostatní plocha v k.ú. Jevíčko-předměstí
16.11.2017[pdf, 394.17 kB]
Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 - Návrh rozpočtu na rok 2018
16.11.2017[pdf, 21.14 kB]
Návrh rozpočtu Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná na rok 2018
15.11.2017[pdf, 1.45 MB]
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 6/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy ...
13.11.2017[pdf, 4.4 MB]
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - nařízení pro vlastníky lesů
09.11.2017[pdf, 1.11 MB]
Usnesení z 70. schůze Rady města Jevíčka konané dne 6. 11. 2017
09.11.2017[pdf, 1.97 MB]
Oznámení veřejnou vyhláškou - Rozšíření výrobního závodu Rehau Jevíčko CZ - PEPSIN
06.11.2017[pdf, 271.39 kB]
Informace o konání 37. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 13. 11. 2017
01.11.2017[pdf, 1.46 MB]
Veřejná vyhláška - rekonstrukce TS, knn, Víska u Jevíčka
31.10.2017[docx, 13.91 kB]
Přihláška do výběrového řízení - vedoucí pečovatelské služby - pečovatelka
31.10.2017[pdf, 282.66 kB]
Výběrové řízení - vedoucí pečovatelské služby - pečovatelka
25.10.2017[pdf, 278.81 kB]
Pronájem nemovitého majetku - Pozemek p.č. 4537 - trvalý travní porost v k.ú. Jevíčko-předměstí
25.10.2017[pdf, 324.5 kB]
Prodej nemovitého majetku - Část pozemku p.č. 4671 - trvalý travní porost v k.ú. Jevíčko-předměstí
25.10.2017[pdf, 295.76 kB]
Prodej nemovitého majetku - Část pozemku p.č. 207/1 - trvalý travní porost v k.ú. Jevíčko-předměstí
25.10.2017[pdf, 451.95 kB]
Prodej nemovitého majetku - Prodej pozemků p.č. 4235/2 orná půda, p.č. 4235/3 - orná půda, p.č. 4235/5 - orná půda, ...
25.10.2017[pdf, 76.33 kB]
Usnesení z 69. schůze Rady města Jevíčka konané dne 23. 10. 2017
21.10.2017[pdf, 124.02 kB]
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. 10. - 21. 10. 2017 - výsledky za Jevíčko ...
19.10.2017[pdf, 495.39 kB]
Dražební vyhláška - Jordán
19.10.2017[pdf, 547.14 kB]
Dražební vyhláška - Romanová
19.10.2017[pdf, 2.45 MB]
Usnesení o nařízení elektronické dražby - Straka
19.10.2017[pdf, 76.07 kB]
Usnesení z 36. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konané dne 16. 10. 2017
18.10.2017[pdf, 271.59 kB]
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 5/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy ...
16.10.2017[pdf, 302.48 kB]
Telefonní spojení do volebních místností
09.10.2017[pdf, 269.54 kB]
Informace o konání 36. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 16. 10. 2017
08.10.2017[pdf, 509.59 kB]
Informace pro obce II. a III. typu o povýšení škol na OVM
05.10.2017[pdf, 664.39 kB]
Posuzování vlivů na životní prostředí - Rozšíření výrobního závodu REHAU Jevíčko CZ - PEPSIN
04.10.2017[pdf, 414.8 kB]
Oznámení voličům o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 20. a 21. října 2017 ...
02.10.2017[pdf, 767.34 kB]
Usnesení z 68. schůze Rady města Jevíčka konané dne 25. 9. 2017
26.09.2017[pdf, 513.82 kB]
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
26.09.2017[pdf, 2.98 MB]
Územní rozhodnutí - Rozhodnutí o umístění stavby - Parkoviště M. Mikuláše, Jevíčko
26.09.2017[pdf, 3.05 MB]
Územní rozhodnutí - Rozhodnutí o umístění stavby - Parkoviště K.Čapka, A.K.Vitáka, Jevíčko
22.09.2017[pdf, 624.33 kB]
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - RD Jevíčko, Lorenc
20.09.2017[pdf, 608.83 kB]
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Supersektor, Jevíčko
18.09.2017[pdf, 780.43 kB]
Ministerstvo zemědělství - Návrh opatření obecné povahy - zákaz těžby
18.09.2017[pdf, 606.76 kB]
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Novostavba RD Jevíčko, Káňovi
18.09.2017[pdf, 625.17 kB]
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Novostavba RD Jevíčko, Marková
18.09.2017[pdf, 2.3 MB]
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteř ...
15.09.2017[pdf, 1.35 MB]
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Růžová, Soudní, Pivovarská...
15.09.2017[pdf, 334.17 kB]
Dodatek č. 2 Grantového systému Města Jevíčka pro rok 2017
15.09.2017[pdf, 214.75 kB]
Usnesení z 35. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konané dne 11. 9. 2017
07.09.2017[pdf, 616 kB]
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Novostavba RD Jevíčko, Okružní IV, Lorenc
07.09.2017[pdf, 652.14 kB]
Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Novostavba rodinného domu , Víska u Jevíčka
06.09.2017[pdf, 616.01 kB]
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Rekonstrukce 2. NP OD Jednota včetně vybudování přístupového schodiště, P ...
05.09.2017[pdf, 197.37 kB]
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
05.09.2017[pdf, 632.21 kB]
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Novostavba rodinného domu Jevíčko, Káňovi
04.09.2017[pdf, 5.55 MB]
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - územní rozhodnutí - Rozšíření výrobního závodu Rehau Jevíčko CZ - PEPSIN ...
01.09.2017[pdf, 533.85 kB]
Oblastní charita Moravská Třebová nabízí pracovní místo na pozici PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH v sociálně terapeu ...
30.08.2017[pdf, 209.04 kB]
Usnesení z 67. schůze Rady města Jevíčka konané dne 28. 8. 2017
29.08.2017[pdf, 269.09 kB]
Informace o konání 35. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 11. 9. 2017
25.08.2017[pdf, 620.99 kB]
Informace o návrhu VPS - Novostavba RD Jevíčko, Marková
25.08.2017[pdf, 666 kB]
Informace o návrhu VPS - Novostavba RD, Víska u Jevíčka, Kočárovi
21.08.2017[pdf, 1.53 MB]
Dražební vyhláška - Pospíšil
21.08.2017[pdf, 1.75 MB]
Dražební vyhláška - Romanová
21.08.2017[pdf, 206.21 kB]
Usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konané dne 7. 8. 2017
18.08.2017[pdf, 666.4 kB]
Oznámení o uzavření VPS - Novostavba provozovny s bytovou jednotkou,, Jevíčko ul. Okružní IV
16.08.2017[pdf, 1.34 MB]
Zahájení územního řízení - Parkoviště na sídlišti M. Mikuláše, Jevíčko
16.08.2017[pdf, 1.37 MB]
Zahájení územního řízení - Parkoviště na ulici A. K. Vitáka a K. Čapka, Jevíčko
16.08.2017[pdf, 785.93 kB]
Oznámení Pardubického kraje o nahrazení zrušených autobusových spojů - jízdní řády
14.08.2017[pdf, 19.99 kB]
Usnesení z 66. schůze Rady města Jevíčka konané dne 7. 8. 2017
08.08.2017[pdf, 673.74 kB]
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Novostavba rodinného domu, Jaroměřice
08.08.2017[pdf, 641.27 kB]
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Bourárna masa s miniporážkou - farma Bílkovi, Chornice
07.08.2017[pdf, 649.77 kB]
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Novostavba provozovny s bytovou jednotkou, Jevíčko, INDUSTRY OIL, s.r.o. ...
03.08.2017[pdf, 211.08 kB]
Usnesení z 65. schůze Rady města Jevíčka konané dne 31. 7. 2017
02.08.2017[pdf, 545.52 kB]
Oznámení o uzavření VPS - Novost. RD, Víska u Jevíčka, Neubauer, Komendová
31.07.2017[pdf, 242.75 kB]
Směna nemovitého majetku - části pozemku p. č. 5049 - orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí
31.07.2017[pdf, 491.15 kB]
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zadní Arnoštov - Oznámení o vyložení soupisu nároků a lhůty pro uplatnění námitek ...
25.07.2017[pdf, 540.97 kB]
Nabídka koupě ojetého vozidla MULTICAR z majetku města Jevíčko.
25.07.2017[pdf, 1.82 MB]
Veřejná vyhláška - Rozšíření výrobního závodu REHAU Jevíčko CZ - PEPSIN
21.07.2017[pdf, 195.29 kB]
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - afrického ...
21.07.2017[pdf, 534.77 kB]
Informace o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy - Novostavba rodinného domu Neubauer, Komendová, Víska u Jevíčka ...
17.07.2017[pdf, 327.12 kB]
Pronájem nemovitého majetku - Pozemek p. č. 4816 - orná půda v k. ú. - Jevíčko-předměstí
17.07.2017[pdf, 312.47 kB]
Prodej nemovitého majetku - Část pozemků p. č. 4238/1 - orná půda - a p. č. 4237/1 - trvalý travní porost, oba v k. ...
14.07.2017[pdf, 1.63 MB]
Africký mor prasat
13.07.2017[pdf, 5.44 MB]
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - oprava vodovodu a kanalizace Soudní a Růžová
12.07.2017[pdf, 205.38 kB]
Usnesení z 64. schůze Rady města Jevíčka konané dne 10. 7. 2017
11.07.2017[pdf, 1.35 MB]
Nařízení Města Moravská Třebová č. 01/2017, o vyhlášení záměrů zadat zpracování lesních hospodářských osnov Moravská ...
11.07.2017[pdf, 2.02 MB]
Exekuční příkaz - Lang
03.07.2017[pdf, 261.13 kB]
Informace o konání 34. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 7. 8. 2017
29.06.2017[pdf, 368.44 kB]
Prodej nemovitého majetku - Pozemek p.č. 55 - zahrada, p.č. 56 - zahrada, p.č. 3568 - ostatní plocha a p.č. 3587 - o ...
29.06.2017[pdf, 364.06 kB]
Prodej nemovitého majetku - Pozemek p.č. 61 - zahrada, p.č.st. 82 - zastavěná plocha a nádvoří a p.č.st.83 - zastavě ...
29.06.2017[pdf, 198.76 kB]
Usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konané dne 26. 6. 2017
27.06.2017[pdf, 327.52 kB]
Město Jevíčko hledá brigádníky - průvodce městských kulturních památek
27.06.2017[pdf, 16.66 kB]
Upozornění na uložení písemnosti - Marková, Slunský, Trejtnar
27.06.2017[pdf, 1.91 MB]
Dražební vyhláška - Lang
27.06.2017[pdf, 697.51 kB]
Dražební vyhláška - Svozilová
27.06.2017[pdf, 880.18 kB]
Exekuční příkaz - Pospíšil
27.06.2017[pdf, 141.21 kB]
Výlukový jízdní řád - Česká Třebová - Dzbel, Velké Opatovice - Chornice
26.06.2017[pdf, 237.25 kB]
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 ...
23.06.2017[pdf, 202.68 kB]
Usnesení z 63. schůze Rady města Jevíčka konané dne 19. 6. 2017
16.06.2017[pdf, 385.33 kB]
Nabídka prodeje pozemků - Okružní I - Změna cenových podmínek
16.06.2017[pdf, 217.03 kB]
Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konané dne 12. 6. 2017
14.06.2017[pdf, 272.27 kB]
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2017, o nočním klidu
14.06.2017[pdf, 266 kB]
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 3/2017, o regulaci hlučných činností
14.06.2017[pdf, 265.12 kB]
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 4/2017, o regulaci používání zábavní pyrotechniky
14.06.2017[pdf, 270.06 kB]
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 2/2017, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti pří ...
14.06.2017[pdf, 259.21 kB]
Informace o konání 33. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 26. 6. 2017
14.06.2017[pdf, 626.34 kB]
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Bourárna masa s miniporážkou - farma Bílkovi, Chornice
14.06.2017[pdf, 2.66 MB]
Závěrečný účet za rok 2016 Region MTJ
14.06.2017[pdf, 1.82 MB]
Závěrečný účet za rok 2016 dobrovolného svazku obcí Skupinového vodovodu Malá Haná
12.06.2017[pdf, 66.66 kB]
Informační schůzka pro rodiče budoucích žáků 1. tříd ZŠ Jevíčko - 28.6.2017
12.06.2017[pdf, 204.18 kB]
Usnesení z 62. schůze Rady města Jevíčka konané dne 5. 6. 2017
12.06.2017[pdf, 792.07 kB]
Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou - Oprava vodovodu, kanalizace a komunikace na ul. Růžová a ul. Soudní ...
08.06.2017[pdf, 2 MB]
Dražební vyhláška - Schmidt
08.06.2017[pdf, 1.78 MB]
Dražební vyhláška - Horáková
01.06.2017[pdf, 439.95 kB]
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/ka sociální agendy odboru organizačního Městského úřadu Jevíčko ...
01.06.2017[docx, 17.11 kB]
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/ka sociální agendy odboru organizačního Městského úřadu Jevíčko - ...
31.05.2017[pdf, 1015.13 kB]
Zelená úsporám - řekněte si o dotaci
31.05.2017[pdf, 262.47 kB]
Informace o konání 32. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 12. 6. 2017
31.05.2017[pdf, 135.34 kB]
Výluka drážní dopravy na trati č. 262 - Skalice nad Svitavou - Velké Opatovice (a zpět), Velké Opatovice - Boskovice ...
25.05.2017[pdf, 206.08 kB]
Usnesení z 61. schůze Rady města Jevíčka konané dne 22. 5. 2017
24.05.2017[pdf, 2.04 MB]
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 za rok 2016
18.05.2017[pdf, 175.94 kB]
Oznámení schválený rozpočet na rok 2017 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 a 2019
17.05.2017[pdf, 260.39 kB]
Informace odboru dopravy o změnách v registraci vozidel
17.05.2017[pdf, 253.37 kB]
Upozornění z odboru dopravy a z obecního živnostenského úřadu!
17.05.2017[pdf, 202.03 kB]
Usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konané dne 15. 5. 2017
15.05.2017[pdf, 198.38 kB]
Usnesení z 60. schůze Rady města Jevíčka konané dne 10. 5. 2017
04.05.2017[pdf, 2.46 MB]
Dražební vyhláška - Rajsner 2386
04.05.2017[pdf, 2.2 MB]
Dražební vyhláška - Rajsner 2388
03.05.2017[pdf, 141.98 kB]
Nabídka pozemků k pronájmu - Zadní Arnoštov
03.05.2017[pdf, 4.66 MB]
Územní rozhodnutí - Rozhodnutí o umístění stavby - Oprava vodovodu, kanalizace a komunikace na ul. Růžová a ul. Soud ...
28.04.2017[pdf, 372.6 kB]
Oznámení o použití insekticidního přípravku - Biscaya
28.04.2017[pdf, 273.32 kB]
Oznámení o použití insekticidního přípravku - Actipir
27.04.2017[pdf, 326.37 kB]
Veřejná vyhláška Finanční úřad - Daň z nemovitých věcí na rok 2017
27.04.2017[pdf, 204.94 kB]
Usnesení z 59. schůze Rady města Jevíčka konané dne 24. 4. 2017
27.04.2017[pdf, 152.31 kB]
Výsledky hospodaření a výsledná kalkulace za rok 2016 - Vodovod
26.04.2017[pdf, 261.39 kB]
Informace o konání 31. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 15. 5. 2017
26.04.2017[pdf, 3.35 MB]
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 města Jevíčko
26.04.2017[pdf, 795.99 kB]
Zpráva o hospodaření Města Jevíčka za rok 2016 v porovnání s roky 2014 a 2015
26.04.2017[pdf, 367.28 kB]
Prodej nemovitého majetku - Část pozemku p.č. 5332 - trvalý travní porost v k.ú. Jevíčko-předměstí
26.04.2017[pdf, 132.71 kB]
Výluka drážní dopravy na trati č. 262 - Skalice nad Svitavou - Velké Opatovice (a zpět), Boskovice - Skalice nad Svi ...
24.04.2017[pdf, 1.33 MB]
Uzavírky pro konání cyklistických závodů konaných ve dnech 5.-7.5.2017
13.04.2017[pdf, 188.51 kB]
Informace o svozu komunálního odpadu ve dnech 1. 5. 2017 a 8. 5. 2017
13.04.2017[pdf, 207.63 kB]
Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konané dne 10. 4. 2017
10.04.2017[pdf, 178.32 kB]
Z důvodu změny vyhlášky č. 323/2002Sb., o rozpočtové skladbě (novela-vyhláška č. 463/2016) byly ve schválené rozpočt ...
06.04.2017[pdf, 202.96 kB]
Usnesení z 58. schůze Rady města Jevíčka konané dne 3. 4. 2017
05.04.2017[pdf, 803.88 kB]
Oznámení o použití insekticidních přípravků
29.03.2017[pdf, 111.94 kB]
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Eden
29.03.2017[pdf, 112.36 kB]
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Kostelíček
29.03.2017[pdf, 136.47 kB]
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Slunečná, Pionýrská, Nerudova, Svitavská, Smolenská, K. Čapka, K.H.Bo ...
29.03.2017[pdf, 427.88 kB]
Výsledky hospodaření a výsledná kalkulace za rok 2016
27.03.2017[pdf, 266.4 kB]
Informace o konání 30. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 10. 4. 2017
27.03.2017[pdf, 64.6 kB]
Rozpočet Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná na rok 2017
27.03.2017[pdf, 1.68 MB]
Oznámení veřejnou vyhláškou - Oprava vodovodu, kanalizace a komunikace na ul. Růžová a ul. Soudní v Jevíčku ...
23.03.2017[pdf, 273.29 kB]
Usnesení z 57. schůze Rady města Jevíčka konané dne 20. 3. 2017
22.03.2017[pdf, 906.52 kB]
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu
22.03.2017[pdf, 1.64 MB]
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
20.03.2017[pdf, 1.39 MB]
Veřejnoprávní smlouva č. 27 - T.J. SK Jevíčko
20.03.2017[pdf, 1.5 MB]
Veřejnoprávní smlouva č. 14 - Tělovýchovná jednota Jevíčko
20.03.2017[pdf, 4.45 MB]
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - Biskupice - rekonstrukce NN od TS SY_0406 Distribuční vedení NN
17.03.2017[pdf, 1.59 MB]
Dražební vyhláška - Minaříková
17.03.2017[pdf, 351.04 kB]
Exekuční příkaz - Romanová
16.03.2017[pdf, 184.46 kB]
Změna svozu směsného komunálního odpadu - Velikonoční pondělí
16.03.2017[pdf, 206.61 kB]
Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konané dne 13. 3. 2017
15.03.2017[pdf, 177.24 kB]
Oznámení schválený rozpočet na rok 2017 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 a 2019
10.03.2017[pdf, 203.93 kB]
Usnesení z 56. schůze Rady města Jevíčka konané dne 6. 3. 2017
10.03.2017[pdf, 69.34 kB]
Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 - rozpočet a rozpočtový výhled
10.03.2017[pdf, 77.65 kB]
Zápis do 1. třídy
08.03.2017[pdf, 1.57 MB]
Dražební vyhláška - Kejzlar
06.03.2017[pdf, 663.19 kB]
Svazek obcí Skupinového vodovodu Malá Haná - Rozpočtový výhled svazku 2017 - 2020
06.03.2017[pdf, 68.36 kB]
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteř ...
03.03.2017[pdf, 311.5 kB]
Ukončení dražby - Havran
03.03.2017[pdf, 777.41 kB]
Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání - Havran
01.03.2017[pdf, 498.46 kB]
Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků - Zadní Arnoštov
27.02.2017[pdf, 355.56 kB]
Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2019
24.02.2017[pdf, 24.41 kB]
Informace o konání 29. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 13. 3. 2017
22.02.2017[pdf, 3.58 MB]
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - rozhodnutí o umístění stavby IE-12-2006466 - Jevíčko, Růžová - rekonstrukce, knn ...
22.02.2017[pdf, 203.44 kB]
Usnesení z 55. schůze Rady města Jevíčka konané dne 20. 2. 2017
22.02.2017[pdf, 493.67 kB]
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací MěÚ Jevíčko dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístu ...
20.02.2017[pdf, 196.66 kB]
Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konané dne 15. 2. 2017
16.02.2017[pdf, 10.66 MB]
Rozhodnutí KrÚ Pk o potvrzení rozhodnutí stavebního úřadu
15.02.2017[pdf, 624.91 kB]
Oznámení veřejnou vyhláškou o uzavření VPS - Přístavba, nádstavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice SDH Jevíčko ...
09.02.2017[pdf, 215.52 kB]
Informace občanům OSSZ Svitavy a Finanční úřad v Moravské Třebové
09.02.2017[pdf, 781.03 kB]
Určení termínů sčítání zvěře
09.02.2017[pdf, 339.65 kB]
Usnesení z 54. schůze Rady města Jevíčka konané dne 6. 2. 2017
08.02.2017[pdf, 2.07 MB]
Veřejná vyhláška - Biskupice - rekonstrukce NN
02.02.2017[pdf, 626.7 kB]
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Přístavba, nádstavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice SDH Jevíčko ...
01.02.2017[pdf, 396.86 kB]
Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu
26.01.2017[pdf, 491.3 kB]
Celkový výnos Tříkrálové sbírky 2017
26.01.2017[pdf, 308.56 kB]
Prodej nemovitého majetku - Prodej pozemků p.č. 4241/36 a p.č. 4241/37
26.01.2017[pdf, 376.25 kB]
Pronájem nemovitého majetku - Nebytové prostory v II. NP domu Kostelní 41.
26.01.2017[pdf, 193.67 kB]
Usnesení z 53. schůze Rady města Jevíčka konané dne 23. 1. 2017
18.01.2017[pdf, 619.53 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého ...
18.01.2017[pdf, 263.38 kB]
Informace o konání 28. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 15. 2. 2017
18.01.2017[pdf, 298.56 kB]
Záměr kraje - bezúplatný převod pozemků
17.01.2017[pdf, 353.04 kB]
Veřejná vyhláška - Změna č. 1. územního plánu Jevíčko
17.01.2017[pdf, 206.71 kB]
Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konané dne 16. 1. 2017
16.01.2017[pdf, 270.94 kB]
Usnesení z 52. schůze Rady města Jevíčka konané dne 11. 1. 2017
13.01.2017[pdf, 222.45 kB]
Záměr kraje - bezúplatný převod pozemků
12.01.2017[pdf, 362.87 kB]
Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu - Veřejně prospěšné práce
12.01.2017[pdf, 367.31 kB]
Osobní dotazník uchazeče do pracovního poměru strážník MP Jevíčko
12.01.2017[docx, 51.57 kB]
Osobní dotazník uchazeče do pracovního poměru strážník MP Jevíčko
12.01.2017[pdf, 380.79 kB]
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Strážník městské policie Jevíčko
09.01.2017[pdf, 154.04 kB]
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Příční, Třebovská, Okružní IV, U Střelnice a další
09.01.2017[pdf, 1.12 MB]
Dražební vyhláška - Havran
09.01.2017[pdf, 318.34 kB]
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 Jevíčko a Zadní Arnoštov
05.01.2017[pdf, 1.54 MB]
Oznámení veřejnou vyhláškou ÚŘ - rekonstrukce knn, Růžová, Jevíčko
05.01.2017[pdf, 525.72 kB]
Oznámení o uzavření VPS - boxy na suroviny, P-D Refractories CZ, Březinka
04.01.2017[pdf, 447.11 kB]
Úklid sněhu - výzva pro občany
03.01.2017[pdf, 3.58 MB]
Územní rozhodnutí - Rozhodnutí o umístění stavby - Dokončení kanalizace Chornice
02.01.2017[pdf, 194.71 kB]
Usnesení z 51. schůze Rady města Jevíčka konané dne 30. 12. 2016
Přijďte

akce.jpg