ODKAZY

Komise Rady města Tisk článku  

Komise rady města Jevíčka – volební období 2014-2018

Rada zřizuje dle § 102 odst. 2 písm. h) a § 122 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tyto komise:
                        - komise stavební
                        - komise životního prostředí
                        - komise bytová a sociální
                        - komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu
                        - komise kulturní, cestovního ruchu a regionálního rozvoje
                        - sbor pro občanské záležitosti
                        - redakční rada zpravodaje
                        - komise pro dopravu, dopravní obslužnost a bezpečnost

Rada jmenuje dle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, do funkce tyto předsedy komisí a jejich členy:

- komise stavební

předseda: Ing. Tomáš Dvořák
   
členové:

 
Ing. Marie Zezulová
Martin Kouřil, dipl. um.
Ing. Ivo Junek
Stanislav Dokoupil
Tomáš Hanzal
Ing. Tomáš Klein
Lubomír Krejčí

   
- komise životního prostředí
předseda: Ing. Pavel Vykydal
   
členové:
 
Miroslav Horký
Ing. Andrea Jagošová
Aleš Ertl
Martin Korbel
Ing. Zdeňka Jirásková
Ing. Lenka Bojanovská
Mgr. Miloslav Parolek
Veronika Biberle Haderová, DiS.
Martin Pávek
Ing. Ondřej Blabolil


- komise bytová a sociální
předseda: Mgr. Rudolf Beran
   
členové:

 
Marta Pocsaiová
Martina Zikmundová
Bc. Lenka Sedláková
Bc. Romana Trávníčková
Marcela Pařilová
Alena Širůčková
Dagmar Schneiderová
Ilona Dražilová
Mgr. Zdeněk Klein
Petr Nárožný
Marie Přikrylová


- komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu
předseda: Mgr. Petr Votroubek
   
členové:


 
Radomil Sedlák
Mgr. Jana Junková
Ing. Roman Müller
Bc. Martina Zatloukalová
Martina Komárková, DiS.
Lubomír Krejčí
Ing. Michal Khýr
Kamil Finsterle
Zdeněk Ambroz
Jiří Bidmon
Mgr. Radka Jelínková
Radek Vymětal


- komise kulturní, cestovního ruchu a regionálního rozvoje
předseda: Pavla Konečná
   
členové:
 
 
Miroslav Horký
Jana Martínková
Ing. Petr Janíček
Mgr. Helena Ulčová
Jan Valíček
Zdeněk Biberle
Kateřina Hofmanová
Veronika Macounová
Ing. Radek Kavan
Petra Ambrozová
Stanislava Kavanová

   
- sbor pro občanské záležitosti
předseda: Mgr. Jana Junková
   
členové: 

 
Mgr. Pavla Ziková
Miroslava Ambrozová
Marta Pocsaiová
Vladimíra Hotařová
Emílie Hrušková
Marcela Pařilová
Ilona Letovská
Veronika Musilová
Jiřina Foretová
Pavel Komárek
Danuše Dvořáková


- redakční rada zpravodaje
předseda: Mgr. at. Bc. Jitka Budigová
   
členové: 
Mgr. Miroslav Šafář
Monika Braunerová
Mgr. Helena Ulčová
Mgr. Jana Sedláčková
Helena Vykydalová – obec Jaroměřice
Dalibor Šebek – obec Biskupice
Jiří Smékal – obec Chornice
Petra Ambrozová
Mgr. Robert Jordán


- komise pro dopravu, dopravní obslužnost a bezpečnost

předseda: Antonín Dostál
   
členové:

 
Mgr. Pavel Horák
Stanislav Ducháček
René Samek
Mgr. Dita Šponerová
Dušan Hrouzek
Antonín Müller
Ing. Antonín Staněk


 

VYHLEDEJ
 
INFO
Dnes je: 18.červenec 2018
18 : 36 : 39
Dnes má svátek Drahomíra
ANKETA
Žádná anketa nebyla publikována.
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
© www.jevicko.cz a TH SOFT 2018
Všechna práva vyhrazena.
webdesign: |TH SOFT|
graphics: |Grafika Matys|
created by Jiří Trojan 01/2011