ODKAZY

61. zasedání konané dne 22. 5. 2017 Tisk článku  

1/61 Rada pověřuje starostu a velitele JSDH přípravou smlouvy na zajištění požární ochrany pro obec Víska u Jevíčka městem Jevíčko a stanovením ceníku za užití techniky, 

2/61 Rada uděluje souhlas s navrženou úpravou zelené travnaté plochy před domem č. p. 816 na ul. Slunečná, kterou provede žadatelka na vlastní náklady, 

3/61 Rada schvaluje bezplatné poskytnutí prostoru dvora za budovou ZŠ Jevíčko pro TJ Cykloklub Jevíčko k uspořádání společensko-kulturní akce v rámci pořádání 42. ročníku cyklistického závodu „Závod míru nejmladších 2018“, který proběhne ve dnech 4. – 6. 5. 2018,

4/61 Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu,

5/61 Rada schvaluje vyvěšení moravské vlajky dne 5. 7. 2017 u příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje a otevření městského muzea a městské věže,

6/61 Rada schvaluje využití vývěsních ploch na Palackého nám. před poštou – severní strana – ½ fotky vítání občánků se správou SPOZ, ½ zdarma plakáty kulturních akcí v Jevíčku se správou TIC Jevíčko,

7/61 Rada schvaluje využití vývěsních ploch na Palackého nám. před poštou – jižní strana – placené inzeráty s cenou týdně 100 Kč vč. DPH/A3, 40 Kč vč. DPH/A4, 20 Kč vč. DPH/A5 a menší se správou TIC Jevíčko,

8/61 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií na rok 2017 na realizaci akce „Mobiliář pro prezentaci sbírkových předmětů“ ve výši 50.000 Kč z rozpočtových prostředků Pk,

9/61 Rada schvaluje podání žádosti o účelovou investiční dotaci v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2018 MV - generální ředitelství HZS ČR na akci „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Jevíčko“,

10/61 Rada schvaluje cenovou nabídku a příkazní smlouvu na administraci zadávacího řízení „Oprava vodovodu, kanalizace a komunikace na ul. Růžová a ul. Soudní v Jevíčku“ mezi Městem Jevíčko a Mgr. Martinem Budišem, WebSport & Consulting service, s. r. o., Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice ve výši 35.000 Kč bez DPH (42.350 Kč vč. DPH),

11/61 Rada schvaluje text zadávací dokumentace na akci „Oprava vodovodu, kanalizace a komunikace na ul. Růžová a ul. Soudní v Jevíčku“ a seznam firem k obeslání na předmětnou veřejnou zakázku, složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek dle zápisu,

12/61 Rada schvaluje uzavření havarijního pojištění mezi Městem Jevíčko a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s. na vozidlo Tatra 815 CAS 30 rz 4E5 1991 za částku 38.541 Kč/rok,

13/61 Rada pověřuje starostu jednáním s Pk a gymnáziem o možnosti využití části pozemku p. č. 538/3 v k. ú. Jevíčko-předměstí pro vybudování dětského dopravního hřiště,

14/61 Rada pověřuje Stanislava Ducháčka zajištěním posouzení oprav multikáry a čtyřkolového stroje TZ4 K14 odbornou firmou, na základě které bude rozhodnuto o opravách,

15/61 Rada schvaluje zakoupení dvou kusů udržovacích zdrojů a příslušenství pro techniku JSDH Jevíčko v ceně do 5.000 Kč vč. DPH,

16/61 Rada schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-2009012/VB/02 mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na budoucí zřízení věcného břemene služebnosti a právu provést stavbu na pozemku p. č. 2115/1 v k. ú. Zadní Arnoštov a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

17/61 Rada schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-2005975/VB/1 mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p. č. 1737/5, p. č. 1737/6, p. č. 1751/10 a p. č. 174/2, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

18/61 Rada schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2006467/SIS/01, IE-12-2006467/HDV/02, IE-12-2006467/HDV/25, IE-12-2006467/HDV/26, IE-12-2006467/HDV/31 a č. IE-12-2006467/HDV/32 mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na pozemky p. č. st. 102/1, p. č. st. 102/2 a p. č. st. 379, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí a na pozemcích p. č. 96/9 a p. č. st. 116/1, oba v k. ú. Jevíčko-město, výši jednorázové náhrady 1.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

19/61 Rada schvaluje prodej 3 kusů elektrické trouby, myčku na nádobí a 2 kusy kotle na vaření žadateli dle zápisu za cenu 3.000 Kč,

20/61 Rada schvaluje vyhlášení zadávacího řízení a seznam firem pro obeslání na akci „Jevíčko, park s pomníkem padlých ul. U Zámečku“,

21/61 Rada schvaluje přidělení bytu č. 1, velikost 1 + 1, v bytovém domě na ulici Růžová 83, Jevíčko žadateli dle zápisu a doporučení bytové a sociální komise,

22/61 Rada schvaluje užití městského znaku za účelem prezentace Basketbalového klubu Jevíčko.

 

VYHLEDEJ
 
INFO
Dnes je: 19.červenec 2018
23 : 34 : 40
Dnes má svátek Čeněk
ANKETA
Žádná anketa nebyla publikována.
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
© www.jevicko.cz a TH SOFT 2018
Všechna práva vyhrazena.
webdesign: |TH SOFT|
graphics: |Grafika Matys|
created by Jiří Trojan 01/2011