ODKAZY

Finanční odbor Tisk článku  

 

 

Místní poplatky za odpady a za psy

Vážení občané,
zastupitelstvo města schválilo dne 10.12.2018 na svém zasedání základní sazbu místního poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2019 ve výši 580,- Kč. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.6.2019. Úlevy řeší Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 v článku 6.

Poplatek za psy je taktéž splatný do 30. 6. kalendářního roku dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011. Výše poplatku se liší podle toho, zda je pes chován v bytovém domě či rodinném domě. Jinou částku zaplatí majitel za psa chovaného v Zadním Arnoštově a za psa chovaného v Jevíčku.

Jednotlivé sazby poplatků jsou k nahlédnutí u správce poplatku nebo na www.jevicko.cz, v sekci informace z radnice, v záložce vyhlášky a nařízení

Poplatky je možno uhradit na pokladně nebo bezhotovostně na účet 19-2526591/0100, při platbě zadejte přidělený variabilní symbol. Pokud si ho nepamatujete, paní Václavková Vám ho sdělí.

Jana Bartuňková, Finanční odbor
 
 

MONITOR - informační portál Ministerstva financí, který umožňuje volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy.

 

Dokumenty k ohlášení užívání veřejného prostranství:
- za účelem umístění prodejního zařízení
- za účelem umístění reklamního zařízení
- za účelem umístění zařízení pro poskytování služeb - restauračních stolků a před-zahrádek
- za účelem umístění stavebního zařízení
- spočívající ve vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní, nákladní automobil


Rozpočet na rok 2019 (PDF)
úprava rozpočtu č. 1 rok 2019 (PDF)
úprava rozpočtu č. 2 rok 2019 (PDF)
úprava rozpočtu č. 3 rok 2019 (PDF)
úprava rozpočtu č. 4 rok 2019 (PDF)
úprava rozpočtu č. 5 rok 2019 (PDF)


Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2021

Rozpočet na rok 2018 (PDF)
úprava rozpočtu č. 1 rok 2018 (PDF)
úprava rozpočtu č. 2 rok 2018 (PDF)
úprava rozpočtu č. 3 rok 2018 (PDF)
úprava rozpočtu č. 4 rok 2018 (PDF)
úprava rozpočtu č. 5 rok 2018 (PDF)
úprava rozpočtu č. 6 rok 2018 (PDF)
úprava rozpočtu č. 7 rok 2018 (PDF)

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020

Rozpočet na rok 2017 (PDF)
úprava rozpočtu č. 1 rok 2017 (PDF)
úprava rozpočtu č. 2 rok 2017 (PDF)
úprava rozpočtu č. 3 rok 2017 (PDF)
úprava rozpočtu č. 4 rok 2017 (PDF)
úprava rozpočtu č. 5 rok 2017 (PDF)
úprava rozpočtu č. 6 rok 2017 (PDF)
úprava rozpočtu č. 7 rok 2017 (PDF)
úprava rozpočtu č. 8 rok 2017 (PDF)
úprava rozpočtu č. 9 rok 2017 (PDF)
úprava rozpočtu č. 10 rok 2017 (PDF)
úprava rozpočtu č. 11 rok 2017 (PDF)


Zpráva o hospodaření Města Jevíčka za rok 2018 v porovnání s roky 2016 a 2017 (PDF)
Zpráva o hospodaření Města Jevíčka za rok 2017 v porovnání s roky 2015 a 2016 (PDF)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 (PDF)
Zpráva o hospodaření Města Jevíčka za rok 2016 v porovnání s roky 2014 a 2015 (PDF)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 (PDF)
 

Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad k 31.12.2017 (PDF)
 


 

VYHLEDEJ
 
INFO
Dnes je: 24.srpen 2019
07 : 18 : 13
Dnes má svátek Bartoloměj
ANKETA
Žádná anketa nebyla publikována.
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
© www.jevicko.cz a TH SOFT 2019
Všechna práva vyhrazena.
webdesign: |TH SOFT|
graphics: |Grafika Matys|
created by Jiří Trojan 01/2011