ODKAZY

Finanční odbor Tisk článku  

 

 

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu na rok 2018


Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo města na svém 37. zasedání 13. 11. 2017 schválilo zachování výše místního poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu na současné základní sazbě 560 Kč ročně. Poplatek je opět splatný jednorázově a to nejpozději do 30. června 2018.

Úleva se poskytuje:
a) poplatníkovi, který v příslušném kalendářním roce dovrší 80 a více let věku, ve výši 280 Kč (poplatek tedy činí 280 Kč);
b) poplatníkovi, který má trvalý pobyt v k. ú. Zadní Arnoštov, z důvodu snížené četnosti svozu komunálního odpadu ve výši 150,- Kč (poplatek tedy činí 410,- Kč),
c) poplatníkovi, který má trvalý pobyt v k. ú. Zadní Arnoštov, a který zároveň v příslušném kalendářním roce dovrší 80 a více let věku, ve výši 355,- Kč (poplatek tedy činí 205,- Kč), 
d) poplatníkovi, který vlastní v k. ú. Zadní Arnoštov stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není k pobytu hlášena žádná fyzická osoba, z důvodu snížené četnosti svozu komunálního odpadu, ve výši 150,- Kč (poplatek tedy činí 410,- Kč).

Kompletní znění obecně závazné vyhlášky je zveřejněno na webových stránkách města v sekci "Vyhlášky a nařízení".

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta
 

MONITOR - informační portál Ministerstva financí, který umožňuje volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy.

 

Dokumenty k ohlášení užívání veřejného prostranství:
- za účelem umístění prodejního zařízení
- za účelem umístění reklamního zařízení
- za účelem umístění zařízení pro poskytování služeb - restauračních stolků a před-zahrádek
- za účelem umístění stavebního zařízení
- spočívající ve vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní, nákladní automobil


Rozpočet 2018 (PDF)
úprava rozpočtu č. 1 rok 2018 (PDF)
úprava rozpočtu č. 2 rok 2018 (PDF)
úprava rozpočtu č. 3 rok 2018 (PDF)

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020

Rozpočet na rok 2017 (PDF)
úprava rozpočtu č. 1 rok 2017 (PDF)
úprava rozpočtu č. 2 rok 2017 (PDF)
úprava rozpočtu č. 3 rok 2017 (PDF)
úprava rozpočtu č. 4 rok 2017 (PDF)
úprava rozpočtu č. 5 rok 2017 (PDF)
úprava rozpočtu č. 6 rok 2017 (PDF)
úprava rozpočtu č. 7 rok 2017 (PDF)
úprava rozpočtu č. 8 rok 2017 (PDF)
úprava rozpočtu č. 9 rok 2017 (PDF)
úprava rozpočtu č. 10 rok 2017 (PDF)
úprava rozpočtu č. 11 rok 2017 (PDF)


Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 a 2019 (PDF)


Rozpočet na rok 2016 (PDF)
úprava rozpočtu č. 1 rok 2016 (PDF)
úprava rozpočtu č. 2 rok 2016 (PDF)
úprava rozpočtu č. 3 rok 2016 (PDF)
úprava rozpočtu č. 4 rok 2016 (PDF)
úprava rozpočtu č. 5 rok 2016 (PDF)
úprava rozpočtu č. 6 rok 2016 (PDF)
úprava rozpočtu č. 7 rok 2016 (PDF)


Zpráva o hospodaření Města Jevíčka za rok 2017 v porovnání s roky 2015 a 2016 (PDF)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 (PDF)
Zpráva o hospodaření Města Jevíčka za rok 2016 v porovnání s roky 2014 a 2015 (PDF)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 (PDF)
Zpráva o hospodaření Města Jevíčka za rok 2015 v porovnání s rokem 2013 a 2014 (PDF)

Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad k 31.12.2017 (PDF)
 


 

VYHLEDEJ
 
INFO
Dnes je: 17.srpen 2018
20 : 47 : 36
Dnes má svátek Petra
ANKETA
Žádná anketa nebyla publikována.
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
© www.jevicko.cz a TH SOFT 2018
Všechna práva vyhrazena.
webdesign: |TH SOFT|
graphics: |Grafika Matys|
created by Jiří Trojan 01/2011