cze ger eng rus
ODKAZY

Informace o realizaci přeložek horního vedení nn společnosti ČEZ Distribuce Tisk článku  

Vážení spoluobčané,
společnost VČE Montáže realizuje pro společnost ČEZ Distribuce od poloviny dubna akci „Jevíčko IE-12-2006696 Jevíčko - Svitavská, Nappova - nové knn“. Jedná se o přeložku horního vedení NN do země na ulicích Svitavská, K. H. Borovského, Nerudova, Nappova a K. Čapka plánovanou ve spolupráci s městem. V rámci realizace dojde k odstranění stávajících betonových sloupů ČEZ a střešních konzol na nemovitostech. Akce potrvá několik měsíců do podzimu 2019 a výkopovými pracemi budou dotčeny krajské komunikace, místní komunikace i chodníky v majetku města. Subdodavatelem zemních prací je společnost Josef Geršl, Jevíčko. Po položení kabelů a přehutnění výkopů bude kryt zasažených chodníků vydlážděn žulovou (Svitavská) a betonovou dlažbou (ostatní úseky). Chodníky v úseku ulice Nerudova budou rozebrány a zpětně zadlážděny realizační společností M Silnice. Jedná se o finančně a organizačně náročnou akci financovanou společností ČEZ Distribuce, která bude obnášet také potřebu osazení nových sloupů veřejného osvětlení ze strany města. Žádáme vás tedy o shovívavost a doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti v dotčených ulicích. Svoje případné dotazy a připomínky můžete směřovat na investičního technika města – Stanislava Ducháčka, tel.: 739 425 442, e-mail: .

Vedení města Jevíčko

Situační nákresy PDF

VYHLEDEJ
 
INFO
Dnes je: 19.únor 2020
04 : 19 : 16
Dnes má svátek Patrik
ANKETA
Žádná anketa nebyla publikována.
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
loader
© www.jevicko.cz a TH SOFT 2020
Všechna práva vyhrazena.
webdesign: |TH SOFT|
graphics: |Grafika Matys|
created by Jiří Trojan 01/2011