ODKAZY

Starosta Tisk článku  

Dušan Pávek, dipl. um.
kontakt: mobil 739 096 096, e-mail: 


Kompetence starosty 
Dušan Pávek, dipl. um.:

• Odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok,
• Může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
• Může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
• Odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,
• Rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce,
• Plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu.
• Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce.
• Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo může zvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1 zákona o obcích)
• Starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce.
• V případech stanovených zvláštními zákony zřizuje starosta pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává jejich členy. V případech stanovených zvláštními zákony vykonává zvláštní orgán obce s rozšířenou působností státní správu pro správní obvod obce s rozšířenou působností.
• Starosta má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak. Závěsný odznak má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika.

VYHLEDEJ
 
INFO
Dnes je: 24.srpen 2019
07 : 06 : 22
Dnes má svátek Bartoloměj
ANKETA
Žádná anketa nebyla publikována.
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
© www.jevicko.cz a TH SOFT 2019
Všechna práva vyhrazena.
webdesign: |TH SOFT|
graphics: |Grafika Matys|
created by Jiří Trojan 01/2011