ODKAZY

Návrhy nových výsadeb před hřbitovem Tisk článku  

Komise životního prostředí na svém prosincovém jednání diskutovala problematiku stromů před hřbitovem. Vitalitě lip a javoru v této lokalitě se komise věnuje opakovaně. Jejich stav mapuje znalecký posudek Ing. Janíkové z roku 2012, který doporučil šest z osmi vzrostlých stromů odstranit z důvodů zdravotních a provozní bezpečnosti. Situace byla dále posuzována odborníky z oblasti ošetřování dřevin stromolezeckou metodou, aby se vyhodnotila možnost řešit problematický stav ořezem s celkovým odlehčením koruny a použitím bezpečnostní vazby. Tato varianta se podle přítomných jeví jako dlouhodobě neperspektivní. Již v minulých letech byly provedeny několikrát bezpečnostní ořezy proschlých větví, zabezpečení korun vazbou. Byl proveden také průzkum korun z vysokozdvižné plošiny, při kterém bylo zjištěno, že kosterní větve jsou plné dutin a kmeny napadené houbou, která je pravděpodobně přítomná také v kořenovém systému. Vzhledem k neuspokojivému a neperspektivnímu stavu stromů doporučila komise nechat odborně zpracovat dva návrhy koncepčního řešení plochy při variantě vykácení stávajících stromů včetně řešení napojení cesty ke kapličce a osazení laviček a dále doporučila seznámit s aktuálním stavem zastupitelstvo města. V podstatě se jedná o dvě možnosti - zachovat koncept liniové výsadby nebo kombinovat liniovou výsadbu s parkovou. S ohledem na stáří stávajících stromů by bylo vhodné použít k následné výsadbě vzrostlejší sazenice, jak tomu bylo například v případě Palackého náměstí u sochy sv. Jana Nepomuckého. Zda opravdu zvolit toto „razantní“ řešení a v jakém horizontu je na další diskuzi, obdobně jako konkrétní rozmístění nových stromů, nicméně stále se zhoršující stav stromů a s tím související bezpečnost místa nás nutí o tom vážně přemýšlet. Současně mohou občané vyjádřit své názory a náměty odeslat na e-mailové adresy: , . Budeme se jimi rádi zabývat.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

 

Varianta 1 - nákres (PDF)

     


Varianta 2 - nákres (PDF)

     

Vizualizace P. Konečná, R. Štindlová
výsadba varianta 1 (PDF)
výsadba varianta 2 (PDF)

VYHLEDEJ
 
INFO
Dnes je: 16.červenec 2018
10 : 49 : 39
Dnes má svátek Luboš
ANKETA
Žádná anketa nebyla publikována.
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
© www.jevicko.cz a TH SOFT 2018
Všechna práva vyhrazena.
webdesign: |TH SOFT|
graphics: |Grafika Matys|
created by Jiří Trojan 01/2011