ODKAZY

Změny dopravy v ulici Okružní IV. Tisk článku  

Změny dopravy v Jevíčku.

Vážení občané,
z důvodu výměny kanalizace a vodovodního potrubí, následné opravy povrchu vozovky a chodníků dojde od 1. dubna 2018 k úplné uzavírce části ulice Okružní IV. Uzavírka bude v úseku od křižovatky z ulicí Brněnská po křižovatku s ulicí A.K. Vitáka. Tato část ulice bude uzavřena pro veškerou dopravu minimálně do 31. srpna 2018. Křižovatka pod Zámečkem zůstane průjezdná, zde dojde ke změně přednosti v jízdě. Objížďka pro nákladní dopravu bude vedena ulicemi Okružní IV ( pod Zámečkem ), Okružní I, Třebovská, Palackého nám., Brněnská. Pro osobní dopravu Okružní IV ( pod Zámečkem ), Svitavská, Kostelní, Palackého nám., Brněnská.

 


Pro pěší bude upraven průchod ze sídliště  na ulici M. Mikuláše prostranstvím okolo bytového domu na ulici Brněnské.

Příjezd a přístup do sběrného dvora a dalších provozoven na opravované části ulice Okružní IV bude možný dle postupu stavebních prací, které budou zahájeny od křižovatky s ulicí A.K. Vitáka směrem k ulici Brněnské od 1. dubna 2018.

V době od 9. května 2018 do 30. června 2018 dojde k uzavření středového průtahu Palackého náměstím.  A to z důvodu provádění výměny zvlněného dláždění před kašnou. Doprava bude vedena jednosměrně kolem Palackého náměstí, jako po kruhovém objezdu. Po dobu rekonstrukce dláždění dojde ke snížení počtu parkovacích míst na Palackého náměstí. Sledujte dopravní značení.

Vážení občané,

žádáme Vás tímto o ohleduplnost a dopravní shovívavost po dobu trvání stavebních prací. 

Komise pro dopravu, dopravní obslužnost a vedení Města Jevíčka.

 

Trasa objížďky, jednotlivé etapy, jsou k nahlédnutí zde:
OKRUZNI IV. ETAPA I. (PDF)
OKRUZNI IV. ETAPA II. (PDF)
OKRUZNI IV. ETAPA III. (PDF)
OKRUZNI IV. ETAPA IV. (PDF)
PALACKÉHO NÁM. ETAPA II. (PDF)
PALACKÉHO NÁM. ETAPA IV. (PDF)

Termíny realizace:
ETAPA I. (ulice Okružní IV.) 1.4.2018-8.5.2018
ETAPA II. (ulice Okružní IV.+ předlažba Palackého nám.)  9.5.2018 - 30.6.2018
ETAPA III. (ulice Okružní IV.+ křižovatka s ul. Brněnská) 1.7.2018-16.8.2018
ETAPA IV. (ulice Okružní IV. + pouť města Jevíčko) 17.8.2018 -19.8.2018
ETAPA V. (ulice Okružní IV.) = ETAPA I. 20.8.2018-23.8.2018

Popis objízdných tras:
ETAPA l.,ll.
- Objízdná trasa pro BUS, osobní dopravu, SUEZ a zásobování je vedena po ulici Brněnská, M. Mikuláše, A. K. Vitáka, Okružní IV.
ETAPA III., ETAPA IV.
- Objízdná trasa pro BUS, osobní dopravu, SUEZ a zásobování je vedena po ulici Brněnská, M. Mikuláše, A. K. Vitáka, Okružní IV., Kostelní, Palackého náměstí
ETAPA IV.
- z důvodu konání pouti na Palackého náměstí navržen přesun zastávek z Palackého náměstí na místo stávajících zastávek na ulici Brněnská před obchodní dům Penny (křižovatka sil. 11/374 a sil.11/372 Objízdná trasa pro nákladní dopravu je vedena ze směru od Letovic z Velkých Opatovic přes obec Smolná a ze směru od Boskovice přes Jaroměřice

Zodpovědná osoba:
Ing. František Reitschmied, jednatel,
tel. 737 287 851, e-mail:

VYHLEDEJ
 
INFO
Dnes je: 19.červenec 2018
23 : 17 : 38
Dnes má svátek Čeněk
ANKETA
Žádná anketa nebyla publikována.
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
© www.jevicko.cz a TH SOFT 2018
Všechna práva vyhrazena.
webdesign: |TH SOFT|
graphics: |Grafika Matys|
created by Jiří Trojan 01/2011