cze ger eng rus
ODKAZY

Co dělali skauti v létě 2012 Tisk článku  

PRÁZDNINOVÉ AKCE JEVÍČSKÝCH SKAUTSKÝCH ODDÍLŮ 2012

Léto 2012 bylo pro jevíčské skautky a skauty programově bohaté – mezinárodní tábor v Itálii na ostrově Lido nedaleko Benátek + 2 běhy letních stanových táborů, jichž se zúčastnilo celkem 60 dětí z Jevíčka a Moravské Třebové. Naši starší členové se pak navíc zúčastnili vzdělávacího tábora pro skautské činovníky v Olšanských horách a 10-ti denní roverské brigádym, při níž opravovali poutní kapličku v Muzlově.
 
Vše začalo počátkem letních prázdnin VLČÁCKÝM TÁBOREM s etapovou hrou na téma „Knihy džunglí“. Tématiku jsme letos volili v návaznosti na oslavy 100let skautingu v českých zemích – z Knihy džunglí totiž vychází kořeny vlčáctví, což je první stupeň skautského výchovného systému. Nejprve si kluci museli sami postavit celý tábor = podsadové stany, hangár, sněmovní tee-pee, polní koupelnu, stožár a slavnostní ohniště. Po zahajovacím ohni byla malá vlčata Baghírou rozdělena do 4 družin. Každá družina si v následujících dnech vymýšlela název a pokřik družiny, kluci vyráběli družinové vlajky a v lese stavěli družinová doupata. Během celého tábora vlčata s pomocí Akely a Balůa stopovala divoké domorodce, kteří unesli Mauglího. Jednotliví členové družin se rozdělili a dle zájmu trénovali různé bojové dovednosti – boj s mečem na blízko, hod oštěpem a sekerou, střelbu z luku a praku, alchymii. Čas byl i na plnění vlčáckých stupňů zdatnosti a odborných zkoušek, jako jsou například 3 Tesáky, plavání, atletika, kolektivní sporty, vaření, zdravověda, záchrana, pomoc bližním atd. Na konci tábora proběhla velká bitva, kdy se vlčatům podařilo zahnat divoké domorodce do hloubi pralesa. Mimo vysvobození Mauglího nalezli i veliký, sladký poklad.
 
Bezprostředně na vlčácký tábor navazoval DÍVČÍ TÁBOR věnovaný tématu „Vílí říše“. Hned na začátku tábora děvčata vysvobodila z moci skřetů Královnu Víl, která je poprosila o záchranu dalších víl a darovala jim „Srdce Vílí říše“. Jako první se holky vypravily vysvobodit Vílu zpěvu – tím, že hledaly poschovávané části melodie, kterou musely složit a následně na ni zkomponovat a zazpívat písničku. V dalších dnech pak postupně vysvobodily Vílu stromů – tím, že uzdravily stromy posbíráním brouků, kteří jim škodili. Vílu motýlů – sbíráním motýlího nektaru a vyřešením šifer. Vílu vody – složením ódy na vodu. Vílu zvířat – vysvobozením zvířat ze spárů skřetů a odlitím zvířecí stopy. Vílu noci – přelstěním nočních můr, které zastiňovaly noční oblohu. Vílu ticha – několikahodinovým mlčením a vyhnáním hlučných skřetů. Vílu slunce – výrobou lampiónků a ozdobením keramických hrníčků. Vílu  květin – projitím stezky odvahy, která byla lemována masožravými květinami a konečně Vílu duhy – vyrobením co nejbarevnějších kostýmů a následnou módní přehlídkou s tanci. Na konci tábora, po vysvobození všech 10 víl, skautky a světlušky vyhnaly skřetího krále i s jeho služebníky pryč z Vílí říše. Odměnou jim byl nález skřetího pokladu.
 
Po táborech v ČR jsme měli dvoutýdenní „odpočinek“ a pak jsme se staršími skautkami a skauty vyrazili na 900km dlouhou cestu na mezinárodní tábor „OWLISH 2012“ do ITÁLIE. Této akci je věnován článek na titulní straně.
 
Na příští léto již také chystáme naše klasické stanové tábory pro mladší členy - vlčata a světlušky.  
 
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se dětem 5x týdně dobrovolně a bezplatně věnují na pravidelných skautských schůzkách během školního roku, na skautských výpravách a konečně na skautských táborech během léta. Rovněž děkuji všem, kteří podporují skautskou výchovnou činnost, neboť i díky nim se může rozvíjet pestrá nabídka aktivit, které připravují naše děti na aktivní vstup do života.
 
S činností skautských oddílů v Jevíčku se můžete rovněž seznámit prostřednictvím webových stránek www.skaut-jevicko.sweb.cz.
 
 
Mgr. Petr Votroubek
VYHLEDEJ
 
INFO
Dnes je: 19.říjen 2019
22 : 12 : 49
Dnes má svátek Michaela
ANKETA
Žádná anketa nebyla publikována.
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
loader
© www.jevicko.cz a TH SOFT 2019
Všechna práva vyhrazena.
webdesign: |TH SOFT|
graphics: |Grafika Matys|
created by Jiří Trojan 01/2011