cze ger eng rus
ODKAZY

Územní plán Jevíčko Tisk článku  

 

 

 

Změna č. 2 územního plánu Jevíčko byla ZM schválena 14. 4. 2019, vydána 15. 4. 2019 a nabyla účinnosti 2. 5. 2019.

Výpis ZM vydání změny č. 2 ÚP Jevíčko (PDF)
Veřejná vyhláška - vydání změny č. 2 ÚP Jevíčko (PDF)

 

Právní stav územního plánu Jevíčko po změně č. 2
Textová část - právní stav po změně č. 2 (PDF)

Výkresová část změny č. 2 ÚP
Hlavní výkres (PDF)
Koordinační výkres (PDF)
Základní členění území (PDF)
Energetika, telekomunikace (PDF)
Vodní hospodářství (PDF)
Výkres koncepce dopravy (PDF)

 

 Změna č. 2 územního plánu Jevíčko k projednání
Textová část změny č. 2 ÚP Jevíčko (PDF)

Výkresová část změny č. 2 ÚP Jevíčko
Základní členění území (PDF)
Hlavní výkres (PDF)
Koordinační výkres (PDF)
Širší vztahy (PDF)
Předpokládané zabory půdního fondu (PDF) 

Změna č. 1 územního plánu Jevíčko nabyla účinnosti 2. 2. 2017 – konečné dokumenty ke stažení:

Změna č. 1 územního plánu Jevíčko
Změna č. 1 ÚP Jevíčko - textová část (PDF)

Výkresová část změny č. 1 ÚP
Hlavní výkres (PDF)
Koordinační výkres (PDF)
Základní členění území (PDF)
Energetika, telekomunikace (PDF)
Vodní hospodářství (PDF)
Předpokládané zabory půdního fondu (PDF)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF)


Právní stav územního plánu Jevíčko

Textová část - právní stav po změně č. 1 (PDF)

Výkresová část změny č. 1 ÚP
Hlavní výkres (PDF)
Koordinační výkres (PDF)
Základní členění území (PDF)
Energetika, telekomunikace (PDF)
Vodní hospodářství (PDF)
Předpokládané zabory půdního fondu (PDF)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF)

 


 

Změna č. 1 územního plánu Jevíčko nabyla účinnosti 2. 2. 2017
Veřejná vyhláška – oznámení o změně č. 1 územního plánu Jevíčko (PDF)
Usnesení ZM Jevíčko, kterým vydává změnu č. 1 územního plánu Jevíčko (PDF

 

Návrh změny č. 1 územního plánu Jevíčko k veřejnému projednání

Textová část změny č. 1 ÚP (PDF)

Výkresová část změny č. 1 ÚP
Hlavní výkres (PDF)
Koordinační výkres (PDF)
Základní členění území (PDF)
Energetika, telekomunikace (PDF)
Vodní hospodářství (PDF)
Předpokládané zabory půdního fondu (PDF)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF)

Oznámení
Zahájení řízení o změně č. 1. územního plánu Jevíčko (PDF)

 

Návrh změny č. 1 územního plánu Jevíčko ke společnému jednání

Textová část změny č. 1 ÚP (PDF)

Výkresová část změny č. 1 ÚP
Hlavní výkres (PDF)
Koordinační výkres (PDF)
Základní členění území (PDF)
Energetika, telekomunikace (PDF)
Vodní hospodářství (PDF)
Předpokládané zabory půdního fondu (PDF)

 Oznámení společné jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Jevíčko (PDF)

 


Změna č. 1 územního plánu Jevíčko 
 

Informace o schválení pořízení změny č. 1 územního plánu Jevíčko

Zastupitelstvo města Jevíčko schválilo na svém 10. zasedání dne 14. září 2015 pořízení změny č. 1 územního plánu Jevíčko. Změna se prioritně bude týkat nově zamýšlené lehké průmyslové zóny o výměře cca 4,1 ha, která se bude nacházet mezi areálem HZS Jevíčko a čerpací stanicí po pravé straně při příjezdu do města. Kapacity vhodných průmyslových zón ve městě jsou dle našeho názoru nedostatečné, případně omezené vyhlášenou záplavou, proto město jako vlastník těchto pozemků hodlá vytvořit dostatečnou rezervu pro budoucí investory a zaměstnavatele. Do změny ÚP bude zahrnut též záměr HZS Jevíčko týkající se uvažovaných skleníků a zemědělské výroby na pozemku p. č. 5201 (1,6 ha) v k. ú. Jevíčko-předměstí.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta 

 

Veřejná vyhláška projednání návrhu zadání změny č. 1 ÚP Jevíčko (PDF)

Návrh zadání změny č. 1 ÚP Jevíčko (PDF)
 


Čistopis územního plánu Jevíčko,
datum vydání zastupitelstvem města 22. 9. 2014,
datum účinnosti 8. 10. 2014.

Usnesení Zastupitelstva města Jevíčko k vydání územního plánu (PDF)

ÚP Jevíčko čistopis – textová část a textová část odůvodnění (PDF)

Výkresy
Hlavní výkres (PDF)
Energetika, telekomunikace (PDF)
Koordinační výkres (PDF)
Širší vztahy (PDF)
Vodní hospodářství (PDF)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF)
Výkres dopravy (PDF)
Základní členění území (PDF)
Předpokládané zabory půdního fondu (PDF)
 

VYHLEDEJ
 
INFO
Dnes je: 04.duben 2020
00 : 52 : 21
Dnes má svátek Ivana
ANKETA
Žádná anketa nebyla publikována.
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
loader
© www.jevicko.cz a TH SOFT 2020
Všechna práva vyhrazena.
webdesign: |TH SOFT|
graphics: |Grafika Matys|
created by Jiří Trojan 01/2011