cze ger eng rus
ODKAZY

Vyhlášky a nařízení Tisk článku  

 

Přehled právních předpisů města
obecně závazné vyhlášky, směrnice a nařízení
 PDF

 

2018
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Nařízení č. 1-T/2018 - Tržní řád


2017
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 5/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 4/2017, o regulaci používání zábavní pyrotechniky

Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 3/2017,  o regulaci hlučných činností

Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 2/2017, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků ve venkovních prostorech v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2017, o nočním klidu


2016
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 3/2016, o zřízení městské policie

Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Jevíčko

Nařízení města Jevíčko č. 1/2016 o stanovení rozsahu způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací a průjezdních úseků silnic

Příloha č. 1 k nařízení města Jevíčko č. 1/2016 - Plán zimní údržby místních komunikací


2015
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 2/2015, o ochraně veřejné zeleně2013
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 3/2013 o použití koeficientu pro výpočet z daně nemovitostí

Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 2/2013, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení
Příloha k obecně závazné vyhlášce ve formátu (DOC)


2012
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2012, požární řád města Jevíčko

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce požární řád města Jevíčko č. 1/2012

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce požární řád města Jevíčko č. 1/2012

Požární hydranty Jevíčko

Požární hydranty Zadní Arnoštov


2011
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 2/2011, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 4/2011, o místním poplatku ze vstupného

 

VYHLEDEJ
 
INFO
Dnes je: 15.září 2019
22 : 35 : 26
Dnes má svátek Jolana
ANKETA
Žádná anketa nebyla publikována.
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
loader
© www.jevicko.cz a TH SOFT 2019
Všechna práva vyhrazena.
webdesign: |TH SOFT|
graphics: |Grafika Matys|
created by Jiří Trojan 01/2011